Diena: 4 sausio, 2021

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu T2-300  “Dėl Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2021–2025 metų tinklo pertvarkos bendrojo plano patvirtinimo” informuojame, kad nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje nebus…