Diena: 4 spalio, 2022

Projektinė veikla ugdymosi procesą padaro patrauklesniu, įdomesniu, aktyviau įtraukia bendruomenės narius – ugdytinius, tėvus, mokytojus į kūrybinę veiklą, leidžia pastebėti ugdytinių gebėjimus, polinkius, labiau pasitikėti savimi ir kitais, lemia ugdymo proceso tęstinumą. 2022 m. rugsėjo 19 – 23 dienomis, priešmokyklinio…