Mėnuo: sausio 2023

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ Viktės Joneikienės 2022 metų veiklos ataskaita Peržiūrėti Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki sausio 30 d. darbo tarybos pirmininkei (el. paštu  zukovskij@yandex.com)

Nors už lango sniego nematyti, tačiau mūsų bendruomenė išradingai mini sniego dieną! Su mankšta, sniego gniūžtėmis ir tyrinėjimu.

2022 m. sausio 13 d. mūsų darželis prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Jos tikslas – kad istorinis atminties puoselėjimas padėtų mūsų vaikams užaugti savimi pasitikinčiais, Lietuvą mylinčiais piliečiais. Ryte 8.00-8.10 valaną buvo uždegtos žvakutės prie langų, kaip…

2023 m. sausio 12 d. lopšelyje – darželyje ,,Linelis” vyko sportinė pramoga, kurios tikslas pakviesti ugdytinius ir mokytojus praleisti linksmai laiką bei kartu skatinti fizinį aktyvumą, taikant netradicines fizinio ugdymo formas. Dalyviai smagiai leido laiką Zumbos ritmu. Visi patyrė daug…

2023 m. sausio 6 d. mūsų lopšelyje-darželyje vyko šventė, kurios metu vaikus aplankė Trys Karaliai. Karaliai papasakojo savo atkeliavimo istoriją, dalino dovanas, sakė linkėjimus. Vaikai Karalius pakvietė kartu žaisti ratelius, dovanojo jiems savo skambias dainas ir smagius šokius, taip pat…