Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas Peržiūrėti

Galimai patirtus ar pastebėtus psichologinio smurto ir mobingo atvejus nagrinėja direktoriaus įsakymu patvirtinta galimų psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo komisija. Bendruomenės nariai gali raštu arba žodžiu gali kreiptis į komisijos pirmininkę, ikimokyklinio ugdymo mokytoją Laimą Rimkienę. 

Komisijos nariai:

Auklėtojos padėjėja Gražina Skalskienė;

Mokytoja Alicija Ivanova;

Mokytoja Irina Blažitienė.