Vadovų darbotvarkės

2021 m. sausio mėn. darbotvarkė

4. SUSIRINKIMAI, POSĖDŽIAI, PASITARIMAI
4.1. Administracijos pasitarimai 4, 18 d., 13.00 val. Nuotoliniu būdu V. Radavičiūtė,

Administracija.

4.2. 2021 metų veiklos plano darbo grupės pasitarimas 15 d., 13.00 val. Nuotoliniu būdu V. Radavičiūtė,

Darbo grupė.

4.3. Metodinis mokytojų susirinkimas 6 d., 13.00 val. Nuotoliniu būdu V. Radavičiūtė,

Mokytojai.

4.4. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas 12 d., 10.00 val. Nuotoliniu būdu V. Radavičiūtė,

 

4.5. Metodinės tarybos posėdis 19 d., 13.00 val. Nuotoliniu būdu V. Radavičiūtė,

Metodinės tarybos nariai.

4.6. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas 20 d., 10.00 val. Nuotoliniu būdu V. Radavičiūtė.
4.7. Mokytojų tarybos posėdis 26 d., 13.00 val. Nuotoliniu būdu V. Radavičiūtė,

Mokytojų taryba.

4.8. Mokyklos tarybos posėdis 28 d., 13.00 val. Nuotoliniu būdu I. Žukovskaja,

Tarybos nariai,

V. Radavičiūtė.

6. ADMINISTRACIJOS DARBAI (ūkinė, finansinė veikla, dokumentacija ir kt.)
6.1. 2020 m. darbuotojų vardinio etatų sąrašo ir tarifikacijos rengimas Iki 15 d. V. Radavičiūtė,

R. Matiekienė.

6.2. Darbuotojų metinės veiklos vertinimo pokalbiai už 2020 m. Iki 15 d. Nuotoliniu būdu L. Vitkauskienė,

V. Radavičiūtė.

6.3. 2021 metų veiklos plano rengimas Iki 27 d. V. Radavičiūtė,

Darbo grupė.

 

Atnaujinta: 2021-01-06