Vadovų darbotvarkės

2021 m. gegužės mėn. darbotvarkė

  

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Data/

laikas

Vieta Atsakingas/organizuoja Dalyvauja
1. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, KOMPETENCIJŲ PLĖTOJIMAS
1.1. Tarptautinė praktinė konferencija „Vaiko kelias į gražią kalbą per garsų, kvapų, spalvų pasaulį“. 7 d. Nuotoliniu būdu L. Chankevič,

V. Radavičiūtė

O. Būtienė,

I. Karpienė

2. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS (veiklos, renginiai, akcijos, parodos, konkursai,  projektai, prevencinė veikla ir kt.)
Vidaus renginiai
2.4. Respublikinė virtualių kūrybinių darbų paroda ,,Tulpių žydėjimo šventė‘‘ 05.03-05.14 Nuotoliniu būdu O. Safonova,

N. Kiseliovienė,

V. Radavičiūtė

L.Nagienė,

I. Blažaitienė,

I. Urusovienė,

A. Ivanova,

D. Savickienė,

O. Būtienė,

I. Karpienė,

L. Rimkienė,

D. Milkevičienė

2.5. Tarptautinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas ,,Mano šeima‘‘ 05.01-05.14 Nuotoliniu būdu I.Žukovskaja,

I.Vojušina,

V. Radavičiūtė

 

L.Nagienė,

I. Blažaitienė,

I. Urusovienė,

A. Ivanova,

D. Savickienė,

I.Rybakova.

B. Raišienė,

I. Karpienė,

L. Rimkienė,

D. Milkevičienė

2.9. Tarptautinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų (globėjų) ir bendruomenių virtuali fotografijų paroda „Mano linksmasis dviratukas“, skirta pasaulinei dviračių dienai paminėti gegužės 24 d.- birželio 4d. Lopšelis-darželis „Linelis I.Rybakova,

L.Rimkienė,

D. Milkevičienė,

V. Radavičiūtė

 
2.13. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo projektas „Mano kuriamos knygos istorija“ Balandis-gegužė Lopšelis-darželis „Linelis“ I. Blažaitienė,

I. Urusovienė,

V. Radavičiūtė

L. Rimkienė,

D. Milkevičienė

2.14. Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Bundantys vabalai, vabzdžiai ir ropliai“ Balandis-gegužė Lopšelis-darželis „Linelis“ O. Būtienė,

V. Radavičiūtė

L. Rimkienė
3. PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA
3.1. Mokytojų konsultavimas vaikų vertinimui el. dienyne „Mūsų darželis“ Visą mėnesį V. Radavičiūtė  
3.2. Tėvų įtraukimas į el. dienyno sistemą „Mūsų darželis“ Sausis-Rugsėjis V. Radavičiūtė  
4. SUSIRINKIMAI, POSĖDŽIAI, PASITARIMAI
4.1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas Tikslinama Nuotoliniu būdu V. Radavičiūtė  
4.2. PERSONALO WEB SISTEMOS Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose diegimas Tikslinama Nuotoliniu būdu V. Radavičiūtė  
4.3. Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis 6 d., 14.00 val. Nuotoliniu būdu V. Radavičiūtė  
4.4. VGK posėdis 20 d. Nuotoliniu būdu V. Radavičiūtė,

VGK nariai

 
4.5. Mokytojų tarybos susirinkimas 27 d. Nuotoliniu būdu V. Radavičiūtė,

Mokytojos

 
6. ADMINISTRACIJOS DARBAI (ūkinė, finansinė veikla, dokumentacija ir kt.)
6.1. Grupių darbo laiko vasaros laikotarpiu planavimas Visą mėnesį Lopšelis-darželis „Linelis V. Radavičiūtė,

mokytojos

 
6.2. Įstaigos remonto darbų vasarą planavimas Visą mėnesį Lopšelis-darželis „Linelis L. Vitkauskienė,

V. Radavičiūtė

 
6.3. Įstaigos lauko erdvių tvarkymo darbų planavimas ir vykdymas Visą mėnesį Įstaigos teritorija L. Vitkauskienė,

V. Radavičiūtė

 
7. KITA VEIKLA  
7.1. Tėvų įtraukimas į el. dienyno sistemą „Mūsų darželis“ Sausis-Rugsėjis V. Radavičiūtė  
7.2. Vaikų priėmimas 2021-2022 m.m. Gegužė-Birželis V. Radavičiūtė,

J. Baltrukaitienė

 
7.3. Mokytojų komandų sudarymas 2021-2022 m.m. Gegužė V. Radavičiūtė  

 

Atnaujinta: 2021-05-04