Vadovų darbotvarkės

2021 m. balandžio mėn. darbotvarkė

 

3. PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA
3.1. Mokytojų konsultavimas vaikų vertinimui el. dienyne „Mūsų darželis“ Visą mėnesį V. Radavičiūtė  
3.2. Tėvų įtraukimas į el. dienyno sistemą „Mūsų darželis“ Sausis-Rugsėjis V. Radavičiūtė  
4. SUSIRINKIMAI, POSĖDŽIAI, PASITARIMAI
4.1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas 7 d. Nuotoliniu būdu V. Radavičiūtė  
4.2. Metodinis mokytojų susirinkimas 20 d. Nuotoliniu būdu V. Radavičiūtė,

Mokytojos

 
6. ADMINISTRACIJOS DARBAI (ūkinė, finansinė veikla, dokumentacija ir kt.)
6.1. Grupių darbo laiko vasaros laikotarpiu planavimas Visą mėnesį L/d „Linelis“ V. Radavičiūtė,

mokytojos

 
6.2. Įstaigos remonto darbų vasarą planavimas Visą mėnesį L/d „Linelis“ L. Vitkauskienė,

V. Radavičiūtė

 
6.3. Įstaigos lauko erdvių tvarkymo darbų planavimas ir vykdymas Visą mėnesį Įstaigos teritorija L. Vitkauskienė,

V. Radavičiūtė

 

Atnaujinta: 2021-04-06