DĖL KONKURSO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS

2019 m. gegužės 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą Klaipėdos lopšelio – darželio „Linelis“ direktoriaus pareigoms eiti. Pretendentų atrankos posėdžio data –2019 m. spalio 23 d. Išsamesnė informacija pagrindiniame skelbime www.klaipeda.lt skiltyje Gyventojui/Karjera.