Korupcijos prevencija

Pranešimų dėl korupcijos per 2023 m. nebuvo gauta.

Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Linelis” už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga

specialistė Raminta Matiekienė

Tel. (846) 45 26 93, el.p. specialiste.linelis@gmail.com

 

PRANEŠIMĄ APIE KORUPCIJĄ GALIMA PATEIKTI:

  • Įstaigos vadovo paskirtam asmeniui Ramintai Matiekienei, Tel. (846) 45 26 93, el.p. specialiste.linelis@gmail.com
  • Paštu (Laukininkų g. 10, Klaipėda);
  • Tiesiogiai atvykus į Lopšelį-darželį (Laukininkų g. 10, Klaipėda);
  • informaciją galite pateikti arba pareikšti savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Klaipėdos miesto savivaldybėje: anoniminiu pasitikėjimo tel (846) 21 78 88, el.p. antikorupcija@klaipeda.lt
  • Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17, esančiose dėžutėse su užrašu ,,Pranešimai apie pastebėtus korupcijos atvejus”
  • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333;

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas Parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ antikorupcinio elgesio kodeksas Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarka Peržiūrėti

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ korupcijos prevencijos programa 2023–2025 metams Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ korupcijos prevencijos priemonių planas 2022 m. Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ korupcijos prevencijos veiksmų planas 2023-2025 m. Peržiūrėti 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis” veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo išvada 2022 m. Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis” korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo priemonių ataskaita už 2023 m. Peržiūrėti 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis” darbuotojų anoniminio anketavimo ,,Drabuotojų požiūrio į korupciją nustatymas” 2023 m. tyrimo rezultatai Peržiūrėti

 

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas Peržiūrėti

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės Peržiūrėti

 

Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XIV-1178 patvirtinta 2022–2033 METŲ NACIONALINĖ DARBOTVARKĖ  KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS Peržiūrėti

 

Įsakymas dėl pareigybių sąrašo, į kurias prieš skirdama asmenį įstaiga teiks rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį Peržiūrėti

 

Atmintinė „Jei susidūrei su korupcija, turi žinoti…” Parsisiųsti

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos sukurtoje  antikorupcinio švietimo e. mokymo platformos esančiuose mokymuose https://emokymai.stt.lt/   gali naudotis visi norintys, joje teikiama teorinė medžiaga su praktiniais pavyzdžiais ir aktualia statistine medžiaga, taip pat po kiekvienos išklausytos temos, atlikus testą yra išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnų edukaciniais tikslais sukurtas testas pasitikrinti korupcijos prevencijos žinias dovanų politikos klausimais: https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkitezinias/7570

DĖL SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO  https://teisineinformacija.lt/klaipeda/document/176905

 

Atnaujinta: 2022-01-03