Autorius: admin

Vainikas: nemirtingumo ir meilės simbolis. Vainikus iš gėlių dažniausiai pina merginos. Ąžuolo lapų vainikai, simbolizuojantys stiprybę, buvo pinami ir dovanojami Jonams ir Janinoms arba kabinami ant varduvininkų namo durų. Vainikas lietuvių tautosakoje – patvarus, gyvastingas simbolis, švenčių atributas, ypač populiarus…

Priėmimas į ugdymo įstaigą nuo 2020-06-17 vykdomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V-1487 “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų”, nuoroda —> https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a444f100afe311ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=nj21zph5y&fbclid=IwAR0HjZ5z0cBpEcvJ9acgPmHGyqQI_yxLYsL7GTedXUodD2WRmtlC_T4UMOw .…

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis“ respublikinio projekto (toliau – Projektas) ,,Joninių vainikas“ nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą ir uždavinius, Projekto dalyvius, Projekto organizavimo tvarką, baigiamąsias nuostatas. Projekto organizatoriai – Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis“, adresas – Laukininkų g. 10, LT-95140, Klaipėda, tel. (8-46) 322317, el.…

Birželio 3-ią dieną minima pasaulinė dviračio diena. Grupės „Bitutė“ mokytojos Danguolė ir Laima  pakvietė bendruomenę paminėti šią dieną, nufotografuojant šią susisiekimo priemonę. Kiekvienas šeimoje turi ar dviratį, ar paspirtuką, ar kitą aplinkai draugišką transporto priemonę, kuria naudojasi norėdami puikiai praleisti…

Parodos tikslas – pasidalinti kūrybinėmis idėjomis puošiant, rengiant edukacines erdves Šv. Velykoms. Parodos uždaviniai: skatinti vaikų ir mokytojų kūrybiškumą įgyvendinat kūrybines idėjas, fantazijas, susipažinti su Šv. Velykų pagrindiniais veikėjais, puošti edukacines erdves ne tik patalpose, bet ir lauke, skatinti ugdymo…

Vaikai – gražiausios mūsų gyvenimo gėlės. Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis” vaikai ir pedagogai šiemet paminėjo Vaikų gynimo dieną savo grupėse, diskutuodami bei kūrybiškai žvelgdami į mūsų visų ateitį – brangiausius VAIKUS!               2020-06-01

Informacija tėveliams apie vaikų priėmimą į įstaigą —> Peržiūrėti

Informuojame, kad nuo birželio 1 d. dirbame įprastu būdu. Visos virtuvės dirba ir tėvai, kaip ir praėjusiais metais moka pastovų mokestį už maisto gaminimą (abonentinį mokestį). 2020-06-01

Tvarkos aprašą galite rasti čia —> Parsisiųsti Įstaigos darbo laikas 7.30-18.00 val., ugdytiniai laukiami įstaigoje 7.30-8.30 val.

      Koks vaikui artimiausias žmogus nuo pat jo užsimezgimo dienų būna šalia? Mama. Ji vaiką lydį visą gyvenimą. Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ mokytojos Laima ir Irina R. artėjančios mamytės dienos proga organizavo Tarptautinį projektą „Mamytė- mano širdelės dalelytė“. Jame dalyvavo vaikai,…