Asmens duomenų apsauga

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis” asmens duomenų tvarkymo taisyklės Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio “Linelis” vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės Parsisiųsti

 

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas:

UAB „Privacy Partners“, j.a.k.: 304846919,

Smolensko g. 6-407, LT-03201 Vilnius

Tel.: +370 5 254 8240,

El. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt

2023-05-03