Asmens duomenų apsauga

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis” asmens duomenų tvarkymo taisyklės Parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio “Linelis” vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės Parsisiųsti

 

2020-05-21