Asmens duomenų apsauga

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis” asmens duomenų tvarkymo taisyklės Peržiūrėti

Klaipėdos lopšelio-darželio “Linelis” vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės Parsisiųsti

 

2023-05-03