Išvyka į Klaipėdos lopšelį-darželį „Du gaideliai“

Spalio 11 d. gr. ,,Žibutė“ ugdytiniai, kartu su mokytojomis Irina Žukovskaja, Jolanta Lasauskiene, lankėsi Klaipėdos l/d ,,Du gaideliai“. Neformaliojo ugdymo (STEAM/dailės) mokytoja Jelena Stasiukevič pakvietė mus sudalyvauti STEAM pamokoje ,,Vabaliukų istorijos“. Vaikai klausėsi pasakojimų apie vabalų gyvenimą, jų įvairovę, vystymosi ciklą. Pro rankinius mikroskopus, didinamuosius stiklus tyrinėjo vabzdžių dydį, formą, kūno struktūrą, spalvas. Antroje pamokos dalyje neformaliojo ugdymo (fizinio) mokytoja Rosita Stuopelienė vaikus pakvietė pasportuoti. Valanda prabėgo labai greitai. Aktyviai pajudėję, daug pamatę ir sužinoję, laimingi grįžome į savo darželį. Ačiū socialiniams partneriams Klaipėdos l/d ,,Du gaideliai“ už gražią draugystę. Iki naujų susitikimų!

Parengė neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja Jolanta Lasauskienė