Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis“ ir Klaipėdos “Vyturio” progimnazijos respublikinės parodos ,,Spalvotas pasaulis margutyje“ nuostatai

Ar žinote, kokia spalva buvo dažomi margučiai XX a. pradžioje? Kodėl juoda? Juk tai žemės spalva. O kodėl skutinėjo ir margino svastikomis, spiralėmis, saulutėmis, žvaigždutėmis, augalais, žalčiais? Ne vien dėl gražumo, tai prasmių kalba. Kiaušiniai simbolizavo gamtos prisikėlimą, gyvybės atsiradimą, gyvenimo atsinaujinimą, augmenijos gimimą, žydėjimą ir vaisingumą.

 

Kviečiame dalyvauti parodoje, kurios nuostatus rasite čia –> Peržiūrėti