LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2021

PROJEKTAS

„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2021“

Prasidėjo 7-asis Lietuvos mažųjų žaidynių sezonas. Mūsų lopšelio darželio “Linelis“ bendruomenė įsitraukė į Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomą projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės“, kuris vyks vasario 3 – birželio 30 d. Projekte dalyvauja 325 ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš 47 savivaldybių, apie 32000 vaikų.

Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).

Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslai:

  1. Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį.
  2. Skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projekto uždaviniai:

  • Ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį raštingumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.
  • Burti Lietuvos mažųjų žaidynių bendruomenę, orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.

Projektas vykdomas III etapais.

Parengė: Natalja Kiseliovienė,  neformaliojo švietimo mokytoja.

“AŠ – LTMŽ DALYVIS!”