Projektas ,,Jausmų grandinėlė”

Projektinė veikla ugdymosi procesą padaro patrauklesniu, įdomesniu, aktyviau įtraukia bendruomenės narius – ugdytinius, tėvus, mokytojus į kūrybinę veiklą, leidžia pastebėti ugdytinių gebėjimus, polinkius, labiau pasitikėti savimi ir kitais, lemia ugdymo proceso tęstinumą. 2022 m. rugsėjo 19 – 23 dienomis, priešmokyklinio ugdymo grupėje ,,Varpelis” vyko savaitės projektas ,,Jausmų grandinėlė”. Projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius, ugdyti vaikų intelektą, jausmų kultūrą, empatiją, kaip sėkmingo bendravimo pagrindą.
Tik veikdamas vaikas kuria individualų žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi gebėjimus ir vertybines nuostatas, patyriminio ugdymo metu mokosi bendrauti, bendradarbiauti, apibendrinti, įrodymais pagrįsti žinias, tokiu būdu formuojasi vaiko pasaulėjauta.