RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, TĖVŲ IR MOKYTOJŲ NUOTRAUKŲ PARODA „FANTAZIJOS VELYKINĖSE ERDVĖSE“

Parodos tikslas – pasidalinti kūrybinėmis idėjomis puošiant, rengiant edukacines erdves Šv. Velykoms. Parodos uždaviniai: skatinti vaikų ir mokytojų kūrybiškumą įgyvendinat kūrybines idėjas, fantazijas, susipažinti su Šv. Velykų pagrindiniais veikėjais, puošti edukacines erdves ne tik patalpose, bet ir lauke, skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Dalyviai savo kūrybinių darbų foto nuotraukas siuntė 2020 m. balandžio 6-30 dienomis.

Projekte dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“, Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“, Klaipėdos lopšelių-darželių „Du gaideliai“, „Žiogelis“, „Linelis“ bendruomenė, Klaipėdos progimnazijos „Vyturys“ 3C klasės ugdytiniai ir mokytoja Rasa.

Dėkojame visiems už dalyvavimą projekte.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laima