RESPUBLIKINIO PROJEKTO „JONINIŲ VAINIKAS“ NUOSTATAI

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis“ respublikinio projekto (toliau – Projektas) ,,Joninių vainikas“ nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą ir uždavinius, Projekto dalyvius, Projekto organizavimo tvarką, baigiamąsias nuostatas.

Projekto organizatoriai – Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis“, adresas – Laukininkų g. 10, LT-95140, Klaipėda, tel. (8-46) 322317, el. paštas: dlinelis@gmail.com,priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Laima Rimkienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Danguolė Milkevičienė.

Projektą koordinuoja – l. e. direktoriaus pareigas Viktė Radavičiūtė.

Projekto trukmė: 2020 m. birželio 18 d. – 2020 m. birželio 25 d.

NUOSTATAI —> Parsisiųsti