Rudeninis voratinklis

Mūsų įstaigos grupė „Bitutė“ su mokytojomis Laima ir Danguole dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ organizuojamame respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kūrybiniame projekte „Rudeninis voratinklis“. Džiugu, kad vieni mažiausių mūsų įstaigos ugdytinių įsitraukia į tokias kūrybiškas veiklas.

Ačiū mokytojoms ir ugdytiniams!

Spustelėkite ir nuotrauka išryškės

Direktorė Viktė Radavičiūtė