Tėvų anketinės apklausos ,,Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgyvendinimas įstaigoje“ rezultatai

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Linelis“ nuo 2021 m. yra sveikatą stiprinanti mokykla. Parengtas sveikatos stiprinimo programos planas 2022-2026 m. Šių metų pabaigoje norėjome sužinoti sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo įvertinimą. Vienas iš vertinimo kriterijų yra įstaigos bendruomenės narių anketavimas. Apklausoje dalyvavo 137 respondentai (ugdytinių tėvai). Apklausos rezultatai padės mums tobulėti ugdant vaikų sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įpročius.

Rezultatai