Informacija dėl 2-3 m. amžiaus grupės formavimo rusų ugdomąja kalba

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu T2-300  “Dėl Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2021–2025 metų tinklo pertvarkos bendrojo plano patvirtinimo” informuojame, kad nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje nebus formuojama 2-3 m. amžiaus grupė rusų ugdomąją kalba.

Nuoroda į dokumentą: https://www.klaipeda.lt/lt/tarybos-sprendimai/2020-m.-tarybos-sprendimai/2020-12-22/8366

 

Administracija