Neformalusis ugdymas lopšelyje-darželyje „Linelis”

Kviečiame susipažinti su rezultatais, kuriuos apibendrinome bei panaudosime neformaliojo švietimo programų atnaujinimui. Ačiū visiems dalyvavusiems, ši informacija mums labai naudinga! -> Peržiūrėti

 

L. e. direktoriaus pareigas Viktė Radavičiūtė