KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

Tvarkos aprašą galite rasti čia —> Parsisiųsti

Įstaigos darbo laikas 7.30-18.00 val., ugdytiniai laukiami įstaigoje 7.30-8.30 val.