Informuojame, kad nuo birželio 1 d. dirbame įprastu būdu. Visos virtuvės dirba ir tėvai, kaip ir praėjusiais metais moka pastovų mokestį už maisto gaminimą (abonentinį mokestį).

2020-06-01