Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ psichologinio klimato tyrimo ataskaita

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Linelis“ 2023 m. vasario mėnesį buvo atliktas psichologinio klimato tyrimas, jo ataskaita galima peržiūrėti čia —>>Ataskaita