KLAIPĖDOS MIESTO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS 2021-07-01 Nr. AD1-836