ATRANKOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI SKELBIMAS

Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis“ skelbia atranką 1,0 pareigybei ikimokyklinio ugdymo pareigoms užimti.

Nuo 2021 m. birželio 1 d. reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas, dirbantis visą darbo laiką (36 val. per savaitę), pagal neterminuotą darbo sutartį.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas pedagoginis, koleginis išsilavinimas, įgyta ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.
  2. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su skirtingo amžiaus vaikais ir tėvais.
  3. Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas, šiuolaikines ugdymo metodikas.
  4. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

Privalumai:

Privalomos asmens savybės – atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, sklandus minčių dėstymas žodžiu ir raštu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, imlus naujovėms.

 Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pildomas atrankos dieną įstaigoje).
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą (CV).
  5. Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsti el. laišku dlinelis@gmail.com iki 2021 m. gegužės 26 d. 

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį, kuris vyks 2021 m. gegužės 27-28 d. lopšelyje-darželyje „Linelis”. L. e. direktoriaus pareigas pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojų nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.