Paramos fondas

Mieli paramos teikėjai, 

Nuoširdžiai dėkojame visiems vaikų tėveliams, jų giminaičiams, įstaigos darbuotojams 2020 metais skyrusiems lopšeliui-darželiui Linelis” 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramą. Jūsų suteikiama parama leidžia mums kurti jaukesnę, turtingesnę, saugesnę ugdymo aplinką ir sėkmingai įgyvendinti išsikeltus ugdymo tikslus.

Prašytume paremti lopšelį-darželį ir 2021 metais. Mums labai svarbus ir reikalingas Jūsų pritarimas ir palaikymas. Jeigu esate dirbantis asmuo, 2 procentus GPM paramą galima pervesti iki 2021 m. liepos 1 d.

Įsipareigojame, kad gautos paramos lėšos bus panaudotos skaidriai Įstaigos darbuotojų ir vaikų saugumui užtikrinti bei ugdymo sąlygoms gerinti. 

Prašymą galite pateikti šiais būdais:

1. Elektroniniu būdu https://deklaravimas.vmi.lt  Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą), arba jeigu esate sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuje, galite prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512 (03 versija) pateikti internetu (pvz.: teikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją);

Prašymo forma FR0512 (03 versija) čia:  parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis” rekvizitai:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas):  190429228

Paramos gavėjo pavadinimas:  Klaipėdos lopšelis-darželis Linelis”

 

Nuoširdžiai dėkojame!

Klaipėdos lopšelio-darželio administracija, Mokyklos tarybos nariai

2021-05-19

 

Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Linelis” gali būti teikiama parama piniginėmis lėšomis (pavedime reikalinga nurodyti mokėjimo paskirtį, pvz.: grupės „X” sanitarinių patalpų remontui):

Paramos sąskaitos numeris

LT147180500001142959, AB Šiaulių bankas

Dėkojame!