MAITINIMO ORGANIZAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti MS Word formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTAS ( 2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-998) MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS 

Parsisiųsti MS Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "LINELIS" LOPŠELIO GRUPIŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

PIRMA SAVAITĖ         Parsisiųsti MS Word formatu

ANTRA  SAVAITĖ       Parsisiųsti MS Word formatu

TREČIA SAVAITĖ       Parsisiųsti MS Word formatu

KETVIRTA SAVAITĖ   Parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "LINELIS" DARŽELIO GRUPIŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

PIRMA SAVAITĖ         Parsisiųsti MS Word formatu

ANTRA SAVAITĖ        Parsisiųsti MS Word formatu

TREČIA SAVAITĖ       Parsisiųsti MS Word formatu

KETVIRTA SAVITĖ     Parsisiųsti MS Word formatu