Vaikų maitinimas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo  patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo Peržiūrėti

MOKINIŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS Parsisiųsti

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti MS Word formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTAS ( 2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-998) MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS 

Parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” LOPŠELIO IR DARŽELIO GRUPIŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS Parsisiųsti

 

 

Atnaujinta
2021-09-02