Vaikų maitinimas

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti MS Word formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTAS ( 2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-998) MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS 

Parsisiųsti MS Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "LINELIS" LOPŠELIO IR DARŽELIO GRUPIŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

Parsisiųsti

 

 

Atnaujinta
2019-02-01