KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS" NUOSTATAI                                                      Parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS"  VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS   Parsisiųsti MS Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS"  DIREKTORĖS VAIDOS KAIKARIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PROJEKTAS parsisiųsti

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS"  DIREKTORĖS VAIDOS KAIKARIENĖS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS"  DIREKTORĖS VAIDOS KAIKARIENĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  Parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                             

 
 

Atnaujinta 2018-01-24