Darbuotojai

dsc_0063

Eil.

Nr.

Vardas Pavardė Išsilavinimas Pareigos Atliekamos funkcijos Kontaktai
1. Viktė Joneikienė Aukštasis universitetinis Direktorė Įstaigos veiklos (ugdymo, ūkinės, finansinės) planavimas, organizavimas, kontrolė (+370 46) 454 297

dlinelis@gmail.com

2. Loreta Vitkauskienė Aukštasis universitetinis, magistrantūra Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra, metodinė pagalba (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

3. Dalia Sakalauskienė Aukštasis universitetinis Direktoriaus pavaduotoja Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

4. Rasa Pranaitienė Aukštasis neuniversitetinis Raštinės administratorė Klientų priėmimas. Raštų, dokumentų, archyvo tvarkymas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

5. Raminta Matiekienė Aukštasis universitetinis Specialistė Finansinių dokumentų tvarkymas (+370 46) 45 26 93

dlinelis@gmail.com

6. Eugenija Bulvydienė Specialusis vidurinis Sandėlininkė Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui

(+370 46) 45 26 93

dlinelis@gmail.com

7. Natalja Kiseliovienė Aukštasis universitetinis Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas. (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

8. Galina Novickaja Aukštasis  universitetinis Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis, muzikinis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

9. Jolanta Lasauskienė Aukštasis  universitetinis Neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis, dailės išsilavinimas. (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

10. Danguolė Milkevičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

11. Irina Vasiljeva Aukštasis universitetinis Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

12. Ilona Vojušina Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

 

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas. (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

13. Jekaterina Sereda Aukštasis universitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas. (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

14. Oksana Būtienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

15. Irina Žukovskaja Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas. (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

16. Irena Ruškienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

17. Rima Kaušakienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

18. Irina Blažaitienė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

Priešmokyklinio ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

20. Laima Rimkienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas. (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

21. Ilona Urusovienė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

22. Dovilė Šimkutė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

23. Irina Abramova Aukštasis universitetinis Pagalbos mokiniui specialistė metodininkė (logopedė) Būtinas aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

24. Roberta Vaičienė Aukštasis universitetinis Pagalbos mokiniui specialistė (logopedė) Būtinas aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

25. Rima Bujė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

26. Brigita Budreckytė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

27. Lina Nagienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

28. Danguolė Mažonienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

29. Aušra Globienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

30. Gabrielė Gylė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

31. Jolanta Baltrukaitienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

32. Lina Savickienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

33. Marija Šmyriova Aukštasis universitetinis Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

34. Violeta Zmitrienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

35. Anželika Ivanova Specialusis vidurinis Mokytojos padėjėja Pagalba pedagogui ugdymo procese (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

36. Jelena Baranskienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

37. Ekaterina Bolshakova Aukštesnysis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

38. Ina Jefimova Vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

39. Tamara Kogut Vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

40. Jevgenija Žulpienė Specialusis vidurinis Pagalbinė darbininkė Įvairūs pagalbiniai darbai (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

41. Vida Šemetulskienė Specialusis vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

42. Danutė Sopelienė Specialusis vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

43. Laimutė Šarapnickienė Aukštesnysis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese. (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

44. Rima Jogminienė Specialusis vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

45. Laima Turskienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

46. Sandra Mockuvienė Specialusis vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

47. Sandra Čėsnienė Specialusis vidurinis Virėja Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas

(+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

48. Alma Markauskienė Aukštesnysis Virėja Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas

(+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

49. Birutė Šindiapina Specialusis vidurinis Virėja Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas

(+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

50. Stasė Latožienė Specialusis vidurinis Patalynės prižiūrėtoja Skalbinių priežiūra (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

51. Galina Vorožun Specialusis vidurinis Valytoja Patalpų valymas, priežiūra (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

52. Vytautas Jonušas Specialusis  vidurinis Kiemsargis, darbininkas remontininkas Teritorijos tvarkymas ir priežiūra; Pastatų priežiūra, remonto darbai (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

53. Stasys Jakučionis Aukštesnysis Darbininkas remontininkas Pastatų ir sistemų priežiūra,pagalba pedagogui ugdymo procese remonto darbai (+370 46) 322 317

dlinelis@gmail.com

Atnaujinta 2024-02-29