img_0397_

Eil.

Nr.

Vardas Pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Atliekamos funkcijos

Kontaktai

1.

Vaida Kaikarienė

Aukštasis universitetinis, magistrantūra

Direktorė

Įstaigos veiklos (ugdymo, ūkinės, finansinės) planavimas, organizavimas, kontrolė

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

2. Viktė Radavičiūtė Aukštasis universitetinis  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra, metodinė pagalba

(8 46) 45 42 97

dlinelis@gmail.com

3.

Loreta Vitkauskienė

Aukštasis universitetinis, magistrantūra

Direktoriaus pavaduotoja

Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra 

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

4.

Jolanta Baltrukaitienė

Aukštasis neuniversitetinis

Raštinės administratorė

Klientų priėmimas. Raštų, dokumentų, archyvo tvarkymas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

5.

Raminta Matiekienė

Aukštasis universitetinis

Specialistė, pagalbinė darbininkė

Finansinių dokumentų tvarkymas, įvairūs pagalbiniai darbai

(8 46) 45 26 93

dlinelis@gmail.com

6. Eugenija Bulvydienė Specialusis vidurinis Sandėlininkė Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui

(8 46) 45 26 93

dlinelis@gmail.com

7.

Natalja Kiseliovienė

Aukštasis universitetinis

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

8.

Galina Novickaja

Aukštasis  universitetinis

Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis, muzikinis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

9.

Pareigybė laisva

Aukštasis  universitetinis

Neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis, dailės išsilavinimas.

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

10.

Svetlana Blakunova

Aukštasis universitetinis

Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

11.

Danguolė Milkevičienė

Aukštesnysis

Mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

12.

Irina Vasiljeva

Aukštasis universitetinis

Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

13.

Ilona Vojušina

Aukštasis universitetinis

Mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

 

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

14.

Taisija Davidiuk

Aukštasis universitetinis

Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

15.

Oksana Būtienė

Aukštasis universitetinis

Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

16.

Irina Žukovskaja

Aukštasis universitetinis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

17.

Irina Rybakova

Aukštasis universitetinis

                            Mokytoja

 

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

18.

Irina Blažaitienė

Aukštasis universitetinis

Mokytoja

 

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

19.

Alicija Ivanova

Aukštasis universitetinis

 Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

20.

Dalia Savickienė

Aukštasis universitetinis

 Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

21.

Laima Rimkienė

Aukštasis universitetinis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

22.

Ilona Urusovienė

Aukštasis universitetinis

 Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

23.

Olga Safonova

Aukštasis universitetinis

 Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

24.

Irina Klimova

Aukštasis universitetinis

Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

25.

Marija Šmyriova

Aukštasis universitetinis

 Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

26.

Simona Birienė

Aukštasis universitetinis

Logopedė

Būtinas aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

27. Birutė Vasiunina Aukštasis universitetinis Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

28. Lina Nagienė Aukštesnysis Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

29. 

Jevgenija Žulpienė

Specialusis vidurinis

Pagalbinė darbininkė

 Įvairūs pagalbiniai darbai

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

30. Gražina Skalskienė Specialusis vidurinis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

31.

Jelena Baranskienė

Vidurinis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

32.

Ekaterina Bolshakova

Aukštesnysis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

33.

Ina Jefimova

Vidurinis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

34.

Tamara Kogut

Vidurinis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

35.

Tatjana Kostaščiuk

Aukštesnysis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

36.

Vida Šemetulskienė

Specialusis vidurinis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

37.

Danutė Sopelienė

Specialusis vidurinis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

38.

Laimutė Šarapnickienė

Aukštesnysis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese.

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

39.

Alma Šermokienė

Specialusis vidurinis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

40. Lina Savickienė Specialusis vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

41.

Sandra Čėsnienė

Specialusis vidurinis

Virėja

Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

42.

Alma Markauskienė

Aukštesnysis

Virėja

Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

43.

Birutė Šindiapina

Specialusis vidurinis

Virėja

Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

44.

Stasė Latožienė

Specialusis vidurinis

Patalynės prižiūrėtoja

Skalbinių priežiūra

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

45.

Galina Vorožun

Specialusis vidurinis

Valytoja

Patalpų valymas, priežiūra

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

46.

Piotr Čeplinskij

Specialusis  vidurinis

Kiemsargis, darbininkas remontininkas 

Teritorijos tvarkymas ir priežiūra; Pastatų priežiūra, remonto darbai

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

47.

Jurij Kovalčuk

Aukštesnysis

Darbininkas remointininkas

Pastatų ir sistemų priežiūra, remonto darbai

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com


Atnaujinta 2018-11-13