Darbuotojai

dsc_0063

Eil.

Nr.

Vardas Pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Atliekamos funkcijos

Kontaktai

1.

 

Aukštasis universitetinis, magistrantūra

Direktorė

Įstaigos veiklos (ugdymo, ūkinės, finansinės) planavimas, organizavimas, kontrolė

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

2. Viktė Radavičiūtė Aukštasis universitetinis  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra, metodinė pagalba

(8 46) 45 42 97

dlinelis@gmail.com

3.

Loreta Vitkauskienė

Aukštasis universitetinis, magistrantūra

Direktoriaus pavaduotoja

Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra 

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

4.

Jolanta Baltrukaitienė

Aukštasis neuniversitetinis

Raštinės administratorė

Klientų priėmimas. Raštų, dokumentų, archyvo tvarkymas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

5.

Raminta Matiekienė

Aukštasis universitetinis

Specialistė, pagalbinė darbininkė

Finansinių dokumentų tvarkymas, įvairūs pagalbiniai darbai

(8 46) 45 26 93

dlinelis@gmail.com

6. Eugenija Bulvydienė Specialusis vidurinis Sandėlininkė Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui

(8 46) 45 26 93

dlinelis@gmail.com

7.

Natalja Kiseliovienė

Aukštasis universitetinis

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

8.

Galina Novickaja

Aukštasis  universitetinis

Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis, muzikinis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

9.

Jolanta Lasauskienė

Aukštasis  universitetinis

Neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis, dailės išsilavinimas.

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

10.

Svetlana Blakunova

Aukštasis universitetinis

Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

11.

Danguolė Milkevičienė

Aukštesnysis

Mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

12.

Irina Vasiljeva

Aukštasis universitetinis

Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

13.

Ilona Vojušina

Aukštasis universitetinis

Mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

 

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

14.

Taisija Davidiuk

Aukštasis universitetinis

Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

15.

Oksana Būtienė

Aukštasis universitetinis

Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

16.

Irina Žukovskaja

Aukštasis universitetinis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

17.

Irina Rybakova

Aukštasis universitetinis

                            Mokytoja

 

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

18.

Irina Blažaitienė

Aukštasis universitetinis

Mokytoja

 

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

19.

Alicija Ivanova

Aukštasis universitetinis

 Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

20.

Dalia Savickienė

Aukštasis universitetinis

 Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

21.

Laima Rimkienė

Aukštasis universitetinis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

22.

Ilona Urusovienė

Aukštasis universitetinis

 Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

23.

Olga Safonova

Aukštasis universitetinis

 Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

24.

Irina Klimova

Aukštasis universitetinis

Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

25.

Marija Šmyriova

Aukštasis universitetinis

 Mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

26.

Simona Birienė

Aukštasis universitetinis

Logopedė

Būtinas aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

27. Birutė Vasiunina Aukštasis universitetinis Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

28. Lina Nagienė Aukštesnysis Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

29. 

Jevgenija Žulpienė

Specialusis vidurinis

Pagalbinė darbininkė

 Įvairūs pagalbiniai darbai

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

30. Gražina Skalskienė Specialusis vidurinis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

31.

Jelena Baranskienė

Vidurinis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

32.

Ekaterina Bolshakova

Aukštesnysis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

33.

Ina Jefimova

Vidurinis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

34.

Tamara Kogut

Vidurinis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

35.

Tatjana Kostaščiuk

Aukštesnysis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

36.

Vida Šemetulskienė

Specialusis vidurinis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

37.

Danutė Sopelienė

Specialusis vidurinis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

38.

Laimutė Šarapnickienė

Aukštesnysis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese.

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

39.

Alma Šermokienė

Specialusis vidurinis

Auklėtojo padėjėja

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

40. Lina Savickienė Specialusis vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

41.

Sandra Čėsnienė

Specialusis vidurinis

Virėja

Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

42.

Alma Markauskienė

Aukštesnysis

Virėja

Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

43.

Birutė Šindiapina

Specialusis vidurinis

Virėja

Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

44.

Stasė Latožienė

Specialusis vidurinis

Patalynės prižiūrėtoja

Skalbinių priežiūra

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

45.

Galina Vorožun

Specialusis vidurinis

Valytoja

Patalpų valymas, priežiūra

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

46.

Piotr Čeplinskij

Specialusis  vidurinis

Kiemsargis, darbininkas remontininkas 

Teritorijos tvarkymas ir priežiūra; Pastatų priežiūra, remonto darbai

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

47.

Jurij Kovalčuk

Aukštesnysis

Darbininkas remointininkas

Pastatų ir sistemų priežiūra, remonto darbai

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com


Atnaujinta 2019-05-13