Darbuotojai

dsc_0063

Eil.

Nr.

Vardas Pavardė Išsilavinimas Pareigos Atliekamos funkcijos Kontaktai
1. Viktė Radavičiūtė Aukštasis universitetinis Direktorė Įstaigos veiklos (ugdymo, ūkinės, finansinės) planavimas, organizavimas, kontrolė (8 46) 45 42 97

dlinelis@gmail.com

2. Loreta Vitkauskienė Aukštasis universitetinis, magistrantūra Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra, metodinė pagalba (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

3. Dalia Sakalauskienė Aukštasis universitetinis Direktoriaus pavaduotoja Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

4. Rasa Pranaitienė Aukštasis neuniversitetinis Raštinės administratorė Klientų priėmimas. Raštų, dokumentų, archyvo tvarkymas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

5. Raminta Matiekienė Aukštasis universitetinis Specialistė Finansinių dokumentų tvarkymas, įvairūs pagalbiniai darbai (8 46) 45 26 93

dlinelis@gmail.com

6. Eugenija Bulvydienė Specialusis vidurinis Sandėlininkė Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui

(8 46) 45 26 93

dlinelis@gmail.com

7. Natalja Kiseliovienė Aukštasis universitetinis Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas. (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

8. Galina Novickaja Aukštasis  universitetinis Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis, muzikinis  išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

9. Jolanta Lasauskienė Aukštasis  universitetinis Neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis, dailės išsilavinimas. (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

10. Svetlana Blakunova Aukštasis universitetinis Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

11. Danguolė Milkevičienė Aukštesnysis Mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

12. Irina Vasiljeva Aukštasis universitetinis Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

13. Ilona Vojušina Aukštasis universitetinis Mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

14. Virginija Kvasaitė Aukštasis universitetinis Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

15. Oksana Būtienė Aukštasis universitetinis Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

16. Irina Žukovskaja Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

17. Irina Rybakova Aukštasis universitetinis                             Mokytoja

 

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

18. Irina Blažaitienė Aukštasis universitetinis Mokytoja

 

Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

19. Alicija Ivanova Aukštasis universitetinis  Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

20. Dalia Savickienė Aukštasis universitetinis  Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

21. Laima Rimkienė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

22. Ilona Urusovienė Aukštasis universitetinis  Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

23. Olga Safonova Aukštasis universitetinis  Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

24. Irina Klimova Aukštasis universitetinis Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

25. Monika Jankauskaitė Aukštasis neuniversitetinis  Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

26. Irina Abramova Aukštasis universitetinis Logopedė Būtinas aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

27. Viktorija Masienė Aukštasis universitetinis Logopedė Būtinas aukštasis  išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

28. Brigita Budreckytė Aukštasis universitetinis Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

29. Lina Nagienė Aukštesnysis Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

30. Jolanta Baltrukaitienė Aukštasis universitetinis Mokytojo padėjėja Pagalba ugdymo procese vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

31. Gražina Skalskienė Specialusis vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

32. Jelena Baranskienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

33. Ekaterina Bolshakova Aukštesnysis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

34. Ina Jefimova Vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

35. Tamara Kogut Vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

36. Jevgenija Žulpienė Specialusis vidurinis Pagalbinė darbininkė Įvairūs pagalbiniai darbai (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

37. Vida Šemetulskienė Specialusis vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

38. Danutė Sopelienė Specialusis vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

39. Laimutė Šarapnickienė Aukštesnysis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese. (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

40. Rima Jogminienė Specialusis vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

41. Lada Piotuch Specialusis vidurinis Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

42. Sandra Čėsnienė Specialusis vidurinis Virėja Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

43. Alma Markauskienė Aukštesnysis Virėja Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

44. Birutė Šindiapina Specialusis vidurinis Virėja Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas

(8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

45. Stasė Latožienė Specialusis vidurinis Patalynės prižiūrėtoja Skalbinių priežiūra (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

46. Galina Vorožun Specialusis vidurinis Valytoja Patalpų valymas, priežiūra (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

47. Piotr Čeplinskij Specialusis  vidurinis Kiemsargis, darbininkas remontininkas Teritorijos tvarkymas ir priežiūra; Pastatų priežiūra, remonto darbai (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

 48. Jurij Kovalčuk Aukštesnysis Darbininkas remontininkas Pastatų ir sistemų priežiūra, remonto darbai (8 46) 32 23 17

dlinelis@gmail.com

Atnaujinta 2021-10-01