Sveikata

Visuomenės sveikatos  specialistė ​Viktorija Barusaitė

Tel.: +37062699173

Darbo laikas: I, II, III, IV   7.30 – 18.00; Pietų pertrauka 12.00-12.30.

 

Klaipėdos miesto lopšelį-darželį „Linelis” lankančių vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų 2022-2023 m. m. duomenų analizė –> Peržiūrėti

 

Kiek laiko gyvena Covid-19? Peržiūrėti

Rankų dezinfekcija ir plovimas

Kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas

Kaip sumažinti pavojų?

Kaip saugiai dėvėti (ne) medicininę kaukę?

 

Vaikams apie Covid –> Peržiūrėti

Jei Jums patvirtinta Covid-19 infekcija –> Peržiūrėti

 

VERTA ŽINOTI

Plakatas „Saugus ir sveikas poilsis”

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos stiprinimas čia

Vandens svarba organizmui čia

Taisyklinga laikysena

Informacija apie utėles

Pagrindinės sveikos mitybos taisyklės

10 patarimų kaip pakeisti mitybos įpročius

silantai-nemokama-apsauga-jusu-vaiku-dantukams

 

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo šias funkcijas:

1. Atlieka vaikų gerovės ir sveikatos stebėseną:

1.1  renka  Įstaigą lankančių vaikų profilaktinių patikrinimų duomenis, juos suveda į Biuro stebėsenos sistemą, analizuoja, apibendrina ir pateikia Įstaigos vadovui iki spalio 1 d. Įstaigos profilaktinių patikrinimų rezultatus pristato artimiausiame Įstaigos darbuotojų susirinkime;

1.2. informuoja raštu Įstaigos vadovą apie profilaktiškai sveikatą nepasitikrinusius vaikus;

1.3. teikia informaciją Įstaigos darbuotojams apie gydytojų rekomendacijas dėl vaiko sveikatos, maitinimo ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

1.4. vertina vaiko asmens higienos įgūdžius;

1.5. registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius buvimo Įstaigoje metu;

1.6. teikia informaciją Įstaigos vadovui apie nelaimingą atsitikimą ir jo priežastis nedelsiant po įvykio;

1.7. inicijuoja bei teikia pasiūlymus Įstaigos vadovui apie darbuotojų sveikatos profilaktinius patikrinimus. Gavus naują informaciją apie darbuotojų profilaktinius patikrinimus, atnaujintą informaciją nedelsiant pateikia Įstaigos vadovui;

1.8. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją Įstaigos vadovui;

1.9. kasdien pildo vaikų lankomumo žiniaraščius.

1.10. registruoja vaikų sergamumą bei pateikia informaciją Įstaigos vadovui vieną kartą per ketvirtį.

2. Vykdo sveikatos stiprinimo veiklas:

2.1. konsultuoja Įstaigos darbuotojus, vaiko tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus) vaiko sveikatos stiprinimo klausimais;

2.2. konsultuoja vaikų, užsikrėtusių helmintozėmis, niežais ir kitomis parazitozėmis, tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus);

2.3. moko vaikus ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus) vaikų higienos įgūdžių;

2.4. organizuoja paskaitas, problemines diskusijas, rengia pranešimus, užsiėmimus vaikams sveikatos stiprinimo klausimais.

3. Atsako už sveikatos saugos organizavimą ir vykdymą:

3.1. vertina Įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams ir teikia pasiūlymus Įstaigos darbuotojams bei informuoja Įstaigos vadovą;

3.2. pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą;

3.3. prižiūri Įstaigoje esančius pirmosios pagalbos rinkinius juos papildo;

3.4. konsultuoja darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą;

3.5. kontroliuoja tiekiamų maisto produktų kokybę, sandėliavimo sąlygas bei maisto ruošimo ir išdavimo procesą;

3.6. informuoja Įstaigos vadovą apie nustatytas maisto gaminimo neatitiktis, teikia pasiūlymus vaikų maitinimo klausimais. Atlieka pažeidimų pašalinimo kontrolę;

3.7. rengia dienos valgiaraštį-reikalavimą pagal perspektyvinį valgiaraštį;

3.8. pildo darbuotojų maitinimo žiniaraščius;

3.9. esant reikalui organizuoja ir koordinuoja užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir profilaktines priemones Įstaigoje;

3.10. įtarus vaiko atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nedelsiant apie tai praneša Įstaigos vadovui, suderinus su Įstaigos vadovu, informuoja ir Vaiko teisių apsaugos tarnybą;

3.11. teikia siūlymus Biuro vadovui dėl sveikatos priežiūros įstaigoje organizavimo (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);

3.12. neatskleidžia konfidencialios informacijos apie vaikų sveikatos būklę tretiesiems asmenims;

3.13. kalendoriniams metams rengia Įstaigos sveikatos priežiūros planą, kurį suderina su Įstaigos vadovu;

3.14. tvarko dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;

4. vykdo kitas teisės aktais nustatytas ar pavestas funkcijas.

 

Atnaujinta 2023-02-22