2017-2018 MOKSLO METŲ UGDYTINIŲ, BENDRUOMENĖS PASIEKIMAI, LAIMĖJIMAI

PIEŠINIŲ, KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAI, PARODOS

Padėka Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ bendruomenei už puikų pasirodymą tarptautinio vaikų kūrybinės raiškos festivalio „Pasakų šalyje“ miuzikle „Pradingusių pasakų beieškant“. Parsisiųsti

Prekybos ir pramogų sostinės „Akropolis“ padėka, Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Linelis“, už mokinių paruošimą ir dalyvavimą piešinių konkurse „Piešiame džiaugsmą“. Parsisiųsti

Padėka Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Linelis“, už dalyvavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Mano piešinyje gyvena Lietuva“ Klaipėdos miesto vaikų ligoninėje 2018 m. kovo – gruodžio mėnesiais. Parsisiųsti

Lietuvos Respublikos Seimo padėka, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ bendruomenei, už auklėtinių skatinimą dalyvauti piešinių konkurse-parodoje „Nupieškime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį pasitinkančią Klaipėdą“, kurią organizavo Lietuvos socialdemokratų partijos Klaipėdos skyrius. Parsisiųsti Parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ padėka, lopšeliui-darželiui „Linelis“, už dalyvavimą respublikinių kūrybinių darbų parodoje „Mano dovanėlė-šventei Tėviškėlės“, skirtai Lietuvos 100-mečiui paminėti. Parsisiųsti

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro padėka, Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Linelis“, už dalyvavimą Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro organizuotame respublikiniame piešinių ir dailės darbų konkurse „Šiuolaikinė madona“. Parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ padėka, Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Linelis“, už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių kūrybinių darbų parodoje „Paukšteliai parskrido, sučiulbo linksmai“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Parsisiųsti

Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“  padėka, Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Linelis“, už puikius ugdytinių piešinius ir dalyvavimą respublikiniame vaikų piešinių konkurse „Iš knygelės į širdelę 2018“. Parsisiųsti

KITI KONKURSAI

„Apollo“ boulingo diplomas „Linelio“ mergaitėms už dalyvavimą boulingo turnyre. Parsisiųsti

 Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro padėka, Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Linelis“, už aktyvų dalyvavimą konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ priešmokyklinio amžiaus grupės I etape.  Parsisiųsti

AKCIJOS

Padėka Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ komandai už dalyvavimą vaikų bėgime „Dovanokime šypseną“, skirtame „Vilties“ bėgimo palaikymui. Parsisiųsti

Padėka Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Linelis“ , už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje paminėti Sausio 13-ąją Laisvės gynėjų dieną. Parsisiųsti

Padėka Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Linelis“ , už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje skirtoje paminėti tolerancijos dieną – lapkričio 16-tąją. Parsisiųsti

Padėka Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Linelis“ , už dalyvavimą veiksmo patyčių savaitėje „Be patyčių 2018“. Parsisiųsti

Padėka, Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Linelis“ , už aktyvų įsitraukimą į fizinio aktyvumo skatinimo akciją „Aktyvus rugsėjis 2017“. Parsisiųsti

ŠVENTĖS, KONCERTAI, FESTIVALIAI

VŠĮ Telšių vyskupijos carito Klaipėdos regiono globos namų padėka, lopšelio-darželio „Linelis“ vaikučiams ir pedagogams, už globos namuose gyvenančių senelių aplankymą ir šventinės programos paruošimą. Parsisiųsti

PROJEKTAI

Klaipėdos miesto pedagogų ir švietimo kultūros centro padėka, Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Linelis“, už aktyvų dalyvavimą, organizuojant tarptautinį vaikų piešinių projektą „Draugystės pynė“. Parsisiųsti

Lietuvos mažųjų žaidynių padėka, lopšeliui-darželiui „Linelis“, už pagalbą organizuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ II-etapą. Parsisiųsti

Lietuvos mažųjų žaidynių padėka, lopšeliui-darželiui „Linelis“, už pagalbą organizuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I-etapą. Parsisiųsti

Lietuvos mažųjų žaidynių diplomas, lopšelio-darželio „Linelis“ komandai, 2018 m. respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto II-ojo etapo laureatei. Parsisiųsti

Padėka, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ bendruomenei, už dalyvavimą projekto „100 vilties miesto darbų Lietuvai“ I etape. Parsisiųsti

Lietuvos mažųjų žaidynių diplomas, lopšelio-darželio „Linelis“ komandai, 2018 m. respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ finalininkei. Parsisiųsti

 

2016-2017 mokslo metų ugdytinių pasiekimai, laimėjimai

Parsisiųsti

 

Atnaujinta: 2018-08-27