TĖVELIŲ ŽINIAI,

Laukiame naujų būsimųjų ugdytinių 2018-2019 mokslo metais ir kviečiame vaiko atstovus (tėvus, globėjus) pasirašyti mokymo sutartis nuo 2018-08-16 iki 2018-08-31.

Reikalingi dokumentai:

1. Prašymas įstaigos direktoriui
2. Vaiko gimimo liudijimas (kopija)
3. Deklaruotos gyvenamosios vietos pažyma (kopija)
4. Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5. Kiti dokumentai, suteikiantys teisę į atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatas. Pranešimas dėl paramos teikimo 

Pastaba. Primename, kad naujai priimami vaikai turi būti paskiepyti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito.

Pagarbiai

Administracija
2018-08-10