Vidaus auditas

2020 M. VIDAUS AUDITAS

Mokyklos vidaus auditas – tai priemonė, padedanti užtikrinti mokyklos teikiamo švietimo kokybę. Vidaus audito rezultatai yra svarbiausias informacijos šaltinis kuriant strateginį mokyklos planą, tobulinant mokyklos veiklą. Mokyklos vidaus auditas padeda pagerinti mokyklos veiklą remiantis jos stiprybėmis, o ne vien šalinant trūkumus.

Mokyklos vidaus auditas yra nuolatinis, kruopštus reflektavimo procesas, įtraukiantis visus mokyklos darbuotojus, kurio tikslas – išnagrinėti mokyklos darbo aspektus, išskirti privalumus ir trūkumus bei parengti planus, kaip patobulinti mokyklos veiklą.

2020 metais įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė. Stipriosios pusės: Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas (3,4), Vaiko teisių garantavimas mokykloje (3,4), Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema (3,2). Tobulintinos sritys: Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga (2,5), atvirumas pokyčiams (2,5).

Išsamesniam nagrinėjimui Mokytojų taryba vieningai pasirinko sritį: „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas, teikiama pagalba, sunkumai, priežastys“.

 

2021-01-19