Komisijos, tarybos

MOKYKLOS TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Irina Žukovskaja pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Ilona Urusovienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Irina Blažaitienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Loreta Vitkauskienė narė, direktoriaus pavaduotoja
5. Ina Jefimova narė, auklėtojo padėjėja
6. Sandra Čėsnienė narė, virėja
7. Viktorija Šebuniajeva narė, tėvų atstovė
8. Olga Sereda
narė, tėvų atstovė

 

MOKYTOJŲ TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Pareigybė laisva pirmininkė, direktorė
2. Danguolė Milkevičienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Viktė Radavičiūtė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Galina Novickaja narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Natalja Kiseliovienė narė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja
6. Jolanta Lasauskienė narė, neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja
7. Laima Rimkienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8. Irina Žukovskaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9. Irina Klimova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Svetlana Blakunova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Irina Vasiljeva narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Ina Karpienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Oksana Būtienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Agnė Astrauskaitė
narė,ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Ilona Vojušina narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
16. Olga Sfonova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Irina Rybakova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Irina Blažaitienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Alicija Ivanova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Dalia Savickienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Ilona Urusovienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Lina Savickienė
narė, ikimokyklinio ugdymomokytoja
METODINĖ TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Viktė Radavičiūtė pirmininkas, l.e. direktoriaus pareigas
2. Agnė Astrauskaitė
pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Laima Rimkienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Galina Novickaja narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Natalja Kiseliovienė narė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja
6. Irina Rybakova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Ilona Urusovienė
narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Viktė Radavičiūtė  komisijos pirmininkė, Klaipėdos lopšelio-darželio “Linelis” l.e. direktoriaus pareigas;
Ramunė Zavtrikovienė – narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
Irina Žukovskaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė;
Laima Rimkienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
Irina Blažaitienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
Natalja Kiseliovienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
Julija Pileckaja – narė, Mokyklos tarybos, tėvų atstovė.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Viktė Radavičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l.e. direktoriaus pareigas;
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Laureta Chankevič, logopedė;
Komisijos sekretorė – Jolanta Baltrukaitienėraštinės administratorė;
Komisijos nariai:
Viktorija Barusevičiūtė – visuomenės sveiktos priežiūros specialistė;
Laima Rimkienė –  priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Dalia Savickienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja. 
INTERNETINĖS SVETAINĖS TVARKYMO DARBO GRUPĖ
Viktė Radavičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l.e. direktoriaus pareigas – pirmininkė;
Agnė Astrauskaitė, mokytoja – administratorė;
Irina Blažaitienėikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Irina Rybakova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.
INTERJERO IR APIPAVIDALINIMO KŪRYBINĖ GRUPĖ
Jolanta Lasauskienė, neformaliojo švietimo (dailės) mokytoja – pirmininkė;
Alicija Ivanova, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja – narė;
Olga Safonova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė;
Irina Klimova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Irina Rybakova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Svetlana Blakunova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Agnė Astrauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.
VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMO KŪRYBINĖ GRUPĖ
Natalija Kiseliovienė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja – pirmininkė;
Irina Žukovskaja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Irina Blažaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Olga Safonova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Ilona Vojušina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Oksna Būtienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.
VIDAUS AUDITO KOORDINACINĖ GRUPĖ
Ina Karpienė, mokytoja – pirmininkė;
Irina Žukovskaja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
Danguolė Milkevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė;
Olga Safonova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja– narė;
Lina Nagienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė.
PROJEKTINĖS VEIKLOS DARBO GRUPĖ
Laima Rimkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;
Irina Rybakova, mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
Galina Novickaja, meninio ugdymo mokytoja – narė;
Natalja Kiseliovienė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja – narė;
Lina Nagienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė;
Danguolė Milkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė.

Atnaujinta: 2020-10-07