Komisijos, tarybos

MOKYKLOS TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Irina Žukovskaja pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Ilona Urusovienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Irina Blažaitienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Dalia Sakalauskienė narė, direktoriaus pavaduotoja
5. Ina Jefimova narė, auklėtojo padėjėja
6. Sandra Čėsnienė narė, virėja
7. Olga Sereda narė, tėvų atstovė

DARBO TARYBA 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Irina Žukovskaja pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Irina Blažaitienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Sandra Česnienė
narė, virėja
Rinkimų komisijos protokolas Peržiūrėti
MOKYTOJŲ TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Viktė Joneikienė pirmininkė, direktorė
2. Danguolė Milkevičienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Loreta Vitkauskienė pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Galina Novickaja narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Natalja Kiseliovienė narė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja
6. Jolanta Lasauskienė narė, neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja
7. Laima Rimkienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Irina Žukovskaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9. Irina Klimova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Svetlana Blakunova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Irina Vasiljeva narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Brigita Budreckytė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Oksana Būtienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Ilona Vojušina narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
18. Irina Blažaitienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
19. Alicija Ivanova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Monika Jankauskaitė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Ilona Urusovienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Jekaterina Sereda narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
23. Natalia Revinksa narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
24. Lina Nagienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
25. Rima Kaušakienė narė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Danguolė Mažonienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Roberta Juozauskaitė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Lina Savickienė  narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29. Gabrielė Gylė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
METODINĖ TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Loreta Vitkauskienė pirmininkas, dirketoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Laima Rimkienė
pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Irina Balažaitienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Ilona Urusovienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Natalja Kiseliovienė narė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja
6. Irina Žukovskaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
7. Oksana Būtienė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO, PRIEKABIAVIMO IR MOBINGO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Irina Žukovskaja priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė
2. Irina Blažaitienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė
3. Sandra Česnienė virėja, narė
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Viktė Joneikienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“
direktorė;
Komisijos nariai:
Danguolė Milkevičienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;
Ieva Minelgienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
Galina Novickaja, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ meninio ugdymo vyresnioji
mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;
Laima Rimkienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
Ilona Urusovienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė;
Irina Žukovskaja, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo
mokytoja, Mokyklos tarybos atstovė.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Loreta Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Irina Abramova, logopedė;
Komisijos sekretorė – Rasa Pranaitienėraštinės administratorė;
Komisijos nariai:
Viktorija Barusaitė- visuomenės sveiktos priežiūros specialistė;
Laima Rimkienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Rima Bujė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Alicija Ivanova– ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
INTERNETINĖS SVETAINĖS TVARKYMO DARBO GRUPĖ
Viktė Joneikienė, direktorė – pirmininkė;
Rasa Pranaitienė, raštinės administratorė- administratorė.
INTERJERO IR APIPAVIDALINIMO KŪRYBINĖ GRUPĖ
Jolanta Lasauskienė, neformaliojo švietimo (dailės) mokytoja – pirmininkė;
Irina Klimova, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
Oksana Būtienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė;
Roberta Juozauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Aušra Globienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Lina Nagienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.
Irina Klimova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.
VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMO KŪRYBINĖ GRUPĖ
Natalija Kiseliovienė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja – pirmininkė;
Irina Žukovskaja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
Irina Blažaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Danguolė Mažonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Ilona Vojušina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Jolanta Baltrukaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Viktorija Barusaitė, visuomenės sveikatos specialistė – narė.
VIDAUS AUDITO KOORDINACINĖ GRUPĖ
Irina Blažaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;
Irina Žukovskaja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
PROJEKTINĖS VEIKLOS DARBO GRUPĖ
Laima Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;
Danguolė Milkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė.
PATYRIMINIO UGDYMO (STEAM) DARBO GRUPĖ
Brigita Budreckytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;
Monika Jankauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
Alicija Ivanova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Jolanta Lasauskienė, neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja – narė;
Rima Kaušakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Ilona Urusovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė.
Irina Blažaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Irina Žukovskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Ilona Vojušina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Natalja Kiseliovienė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja – narė;

Atnaujinta: 2023-04-19