Komisijos, tarybos

MOKYKLOS TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Irina Žukovskaja pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Ilona Urusovienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Irina Blažaitienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Loreta Vitkauskienė narė, direktoriaus pavaduotoja
5. Ina Jefimova narė, auklėtojo padėjėja
6. Sandra Čėsnienė narė, virėja
7. narė, tėvų atstovė
8. Olga Sereda
narė, tėvų atstovė

DARBO TARYBA 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Irina Žukovskaja pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Irina Blažaitienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Sandra Česnienė
narė, virėja
Rinkimų komisijos protokolas Peržiūrėti
MOKYTOJŲ TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Viktė Radavičiūtė pirmininkė, direktorė
2. Danguolė Milkevičienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Pareigybė laisva pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Galina Novickaja narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Natalja Kiseliovienė narė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja
6. Jolanta Lasauskienė narė, neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja
7. Laima Rimkienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Irina Žukovskaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9. Irina Klimova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Svetlana Blakunova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Irina Vasiljeva narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Brigita Budreckytė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Oksana Būtienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Jūratė Bulcė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Ilona Vojušina narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
16. Olga Sfonova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Irina Rybakova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Irina Blažaitienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
19. Alicija Ivanova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Dalia Savickienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Ilona Urusovienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Virginija Kvasaitė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
METODINĖ TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Viktė Radavičiūtė pirmininkas, direktorė
2. Irina Žukovskaja
pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Laima Rimkienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Galina Novickaja narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Natalja Kiseliovienė narė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja
6. Irina Rybakova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Ilona Urusovienė
narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Laima Rimkienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Gražina Skalskienė narė, auklėtojos padėjėja
3. Alicija Ivanova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Irina Blažaitienė
narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Viktė Radavičiūtė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“
direktorė;
Komisijos nariai:
Danguolė Milkevičienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;
Ieva Minelgienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
Galina Novickaja, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ meninio ugdymo vyresnioji
mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;
Laima Rimkienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
Ilona Urusovienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė;
Eglė Ziabkinienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ Mokyklos tarybos atstovė,
ugdytinio mama.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Viktė Radavičiūtė, direktorė;
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Irina Abramova, logopedė;
Komisijos sekretorė – Rasa Pranaitienėraštinės administratorė;
Komisijos nariai:
Viktorija Barusevičiūtė – visuomenės sveiktos priežiūros specialistė;
Laima Rimkienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Dalia Savickienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Viktorija Masienė – logopedė.
INTERNETINĖS SVETAINĖS TVARKYMO DARBO GRUPĖ
Viktė Radavičiūtė, direktorė – pirmininkė;
Brigita Budreckytė, mokytoja – administratorė;
Irina Blažaitienėpriešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Irina Rybakova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.
INTERJERO IR APIPAVIDALINIMO KŪRYBINĖ GRUPĖ
Jolanta Lasauskienė, neformaliojo švietimo (dailės) mokytoja – pirmininkė;
Alicija Ivanova, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja – narė;
Olga Safonova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė;
Irina Klimova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Irina Rybakova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Svetlana Blakunova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.
VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMO KŪRYBINĖ GRUPĖ
Natalija Kiseliovienė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja – pirmininkė;
Irina Žukovskaja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Irina Blažaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Olga Safonova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Ilona Vojušina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Oksna Būtienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.
VIDAUS AUDITO KOORDINACINĖ GRUPĖ
Irina Blažaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;
Irina Žukovskaja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
Danguolė Milkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė;
Olga Safonova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja– narė;
Lina Nagienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė.
PROJEKTINĖS VEIKLOS DARBO GRUPĖ
Laima Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;
Irina Rybakova, mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
Galina Novickaja, meninio ugdymo mokytoja– narė;
Natalja Kiseliovienė,neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja – narė;
Lina Nagienė,ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė;
Danguolė Milkevičienė,ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė.

Atnaujinta: 2021-12-16