Komisijos, tarybos

 
MOKYKLOS TARYBA

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Irina Žukovskaja

pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Ilona Urusovienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Irina Blažaitienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Loreta Vitkauskienė

narė, direktoriaus pavaduotoja

5.

Ina Jefimova

narė, auklėtojo padėjėja

6.

Sandra Čėsnienė

narė, virėja

7.

Ksenija Šebuniajeva

narė, tėvų atstovė

8.

Julija Pileckaja

narė, tėvų atstovė

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Pareigybė laisva

pirmininkė, direktorė

2.

Danguolė Milkevičienė

sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Viktė Radavičiūtė

narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.

Galina Novickaja

narė, meninio ugdymo mokytoja

5.

Natalja Kiseliovienė

narė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja

6.

Jolanta Lasauskienė

narė, neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja

7.

Laima Rimkienė

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

8.

Irina Žukovskaja

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

9.

Irina Klimova

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

10.

Svetlana Blakunova

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

11.

Irina Vasiljeva

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

12.

Taisija Davidiuk

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

13.

Oksana Būtienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

14.

Marija Šmyriova

narė,ikimokyklinio ugdymo mokytoja

15.

Ilona Vojušina

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

16.

Olga Sfonova

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

17.

Irina Rybakova

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

18.

Irena Blažaitienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

19.

Alicija Ivanova

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

20.

Dalia Savickienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

21.

Ilona Urusovienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

22.

Birutė Vasiunina

narė, ikimokyklinio ugdymomokytoja

 
METODINĖ TARYBA

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Viktė Radavičiūtė

pirmininkas, l.e. direktoriaus pareigas

2.

Ilona Urusovienė

pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Laima Rimkienė

sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Galina Novickaja

narė, meninio ugdymo mokytoja

5.

Natalja Kiseliovienė narė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja

6.

Irina Rybakova

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Simona Birienė

narė, pagalbos mokiniui specialistė (logopedė)

 
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
 
Viktė Radavičiūtė  komisijos pirmininkė, Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" l.e. direktoriaus pareigas;
Ramunė Zavtrikovienė – narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
Irina Žukovskaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė;
Laima Rimkienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
Irina Blažaitienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
Natalja Kiseliovienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
Julija Pileckaja – narė, Mokyklos tarybos, tėvų atstovė.
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 
Komisijos pirmininkė – Viktė Radavičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l.e. direktoriaus pareigas;
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Simona Birienė, logopedė;
Komisijos sekretorė – Jolanta Baltrukaitienėraštinės administratorė;
Komisijos nariai:
Viktorija Barusevičiūtė – visuomenės sveiktos priežiūros specialistė;
Olga Safonova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Laima Rimkienė –  priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Dalia Savickienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja. 
 
INTERNETINĖS SVETAINĖS TVARKYMO DARBO GRUPĖ
 
Viktė Radavičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l.e. direktoriaus pareigas – pirmininkė;
Simona Birienė, pagalbos mokiniui specialistė (logopedė) – administratorė;
Irina Blažaitienėikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Irina Rybakova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.
 
INTERJERO IR APIPAVIDALINIMO KŪRYBINĖ GRUPĖ
 
Jolanta Lasauskienė, neformaliojo švietimo (dailės) mokytoja – pirmininkė;
Alicija Ivanova, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja – narė;
Olga Safonova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė;
Irina Klimova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Irina Rybakova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Svetlana Blakunova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Birutė Vasiunina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.
 
VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMO KŪRYBINĖ GRUPĖ
 
Natalija Kiseliovienė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja – pirmininkė;
Irina Žukovskaja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Irina Blažaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Marija Šmyriova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Ilona Vojušina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Oksna Būtienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.
 
VIDAUS AUDITO KOORDINACINĖ GRUPĖ
 
Viktė Radavičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l.e. direktoriaus pareigas – pirmininkė;
Irina Rybakova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
Laima Rimkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė;
Olga Safonova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja– narė;
Lina Nagienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė;
Simona Birienė, pagalbos mokiniui specialistė (logopedė)narė.
 
PROJEKTINĖS VEIKLOS DARBO GRUPĖ
 
Simona Birienė, pagalbos mokiniui specialistė (logopedė) – pirmininkė;
Jolanta Lasauskienė, neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
Galina Novickaja, meninio ugdymo mokytoja – narė;
Natalja Kiseliovienė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja – narė;
Lina Nagienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė;
Danguolė Milkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė.
 
 

Atnaujinta: 2019-09-20