Komisijos, tarybos

MOKYKLOS TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Irina Žukovskaja pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Ilona Urusovienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Irina Blažaitienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Dalia Sakalauskienė narė, direktoriaus pavaduotoja
5. Ina Jefimova narė, auklėtojo padėjėja
6. Sandra Čėsnienė narė, virėja
7. Aleksandra Pilščikova narė, tėvų atstovė
8. Tadas Augustinaitis narys, tėvų atstovas
9. Alina Barborinienė narė, tėvų atstovė

DARBO TARYBA 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Irina Žukovskaja pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Irina Blažaitienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Sandra Česnienė
narė, virėja
MOKYTOJŲ TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Laima Rimkienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Jolanta Baltrukaitienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Danguolė Milkevičienė pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Loreta Vitkauskienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti įstaigos vadovo funkcijas   
5. Galina Novickaja narė, meninio ugdymo mokytoja
6. Natalja Kiseliovienė narė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja
7. Jolanta Lasauskienė narė, neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja
8. Violeta Zmitrienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Irina Žukovskaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10. Rima Bujė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Aušra Globienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Irina Vasiljeva narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Brigita Budreckytė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Oksana Būtienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Ilona Vojušina narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
19. Irina Blažaitienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
20. Irena Ruškienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Aušra Liutkienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Ilona Urusovienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
23. Jekaterina Sereda narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Danguolė Mažonienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25. Lina Nagienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Rima Kaušakienė narė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Danguolė Mažonienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Dovilė Šimkutė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29. Lina Savickienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
30. Marija Šmyriova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
METODINĖ TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Irina Blažaitienė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Irena Ruškienė pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Danguolė Milkevičienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Ilona Urusovienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Irena Ruškienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Oksana Būtienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Irina Žukovskaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8. Irina Blažaitienė
narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9. Laima Rimkienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Natalja Kiseliovienė narė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja
GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO, PRIEKABIAVIMO IR MOBINGO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Irina Žukovskaja priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė
2. Irina Blažaitienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė
3. Sandra Česnienė virėja, narė
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Loreta Vitkauskienė komisijos pirmininkė,direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti įstaigos vadovo funkcijas
2. Irena Ruškienė Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos deleguota atstovė;
3. Gintarė Mikutaitė-Bogdan Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
4. Irina Blažaitienė Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos deleguota atstovė
5. Laima Rimkienė Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos deleguota atstovė
6. Ilona Urusovienė Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos deleguota atstovė
7. Irina Žukovskaja
Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo
mokytoja, Mokyklos tarybos deleguota atstovė
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Loreta Vitkauskienė komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti įstaigos vadovo funkcijas
2. Irina Abramova komisijos pirmininko pavaduotoja, pagalbos mokiniui specialistė (logopedė)
     
3. Rasa Pranaitienė komisijos sekretorė, raštinės administratorė
4. Viktorija Barusaitė komisijos narė, visuomenės sveiktos priežiūros specialistė
5. Laima Rimkienė komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Rima Bujė komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
INTERNETINĖS SVETAINĖS TVARKYMO DARBO GRUPĖ
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Rasa Pranaitienė raštinės administratorė – pirminink
2. Dovilė Šimkutė ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininko pavaduotoja
3. Roberta Vaičienė pagalbos mokiniui specialistė – narė
4. Irena Ruškienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
INTERJERO IR APIPAVIDALINIMO KŪRYBINĖ GRUPĖ
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Jolanta Lasauskienė neformaliojo švietimo (dailės) mokytoja – pirmininkė
2. Lina Nagienė ikimokyklinio ugdymo  mokytoja – pirmininko pavaduotoja
3. Aušra Globienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
4. Galina Novickaja meninio ugdymo mokytoja – narėikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
5. Lina Savickienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė
6. Brigita Budreckytė ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMO KŪRYBINĖ GRUPĖ
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Natalija Kiseliovienė neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja – pirmininkė
2. Irina Žukovskaja priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininko pavaduotoja
3. Ilona Vojušina ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
4. Irina Blažaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
5. Viktorija Barusaitė visuomenės sveiktos priežiūros specialistė – narė
VIDAUS AUDITO KOORDINACINĖ GRUPĖ
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Irina Blažaitienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė
2. Irina Žukovskaja priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininko pavaduotoja
PROJEKTINĖS VEIKLOS DARBO GRUPĖ
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Laima Rimkienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė
2. Danguolė Milkevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė
3. Jolanta Baltrukaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
PATYRIMINIO UGDYMO (STEAM) DARBO GRUPĖ
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Brigita Budreckytė ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė
2. Rima Kaušakienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininko pavaduotoja
3. Ilona Urusovienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
4. Dovilė Šimkutė ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
5. Jolanta Lasauskienė neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja – narė
6. Danguolė Mažonienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
7. Jekaterina Sereda ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
Atnaujinta: 2024-02-29