Komisijos, tarybos

MOKYKLOS TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Irina Žukovskaja pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Ilona Urusovienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Irina Blažaitienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Dalia Sakalauskienė narė, direktoriaus pavaduotoja
5. Ina Jefimova narė, auklėtojo padėjėja
6. Sandra Čėsnienė narė, virėja
7. Olga Sereda narė, tėvų atstovė
8. Eglė Ziabkinienė
narė, tėvų atstovė

DARBO TARYBA 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Irina Žukovskaja pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Irina Blažaitienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Sandra Česnienė
narė, virėja
Rinkimų komisijos protokolas Peržiūrėti
MOKYTOJŲ TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Viktė Radavičiūtė pirmininkė, direktorė
2. Danguolė Milkevičienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Loreta Vitkauskienė pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Galina Novickaja narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Natalja Kiseliovienė narė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja
6. Jolanta Lasauskienė narė, neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja
7. Laima Rimkienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Irina Žukovskaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9. Irina Klimova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Svetlana Blakunova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Irina Vasiljeva narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Brigita Budreckytė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Oksana Būtienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Ilona Vojušina narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
16. Olga Sfonova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Irina Rybakova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Irina Blažaitienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
19. Alicija Ivanova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Dalia Savickienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Ilona Urusovienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Virginija Kvasaitė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
METODINĖ TARYBA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Loreta Vitkauskienė pirmininkas, dirketoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Laima Rimkienė
pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Irina Balažaitienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Ilona Urusovienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Natalja Kiseliovienė narė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja
6. Irina Žukovskaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
7. Oksana Būtienė
narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA
Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Laima Rimkienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Gražina Skalskienė narė, auklėtojos padėjėja
3. Alicija Ivanova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Irina Blažaitienė
narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Viktė Radavičiūtė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“
direktorė;
Komisijos nariai:
Danguolė Milkevičienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;
Ieva Minelgienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
Galina Novickaja, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ meninio ugdymo vyresnioji
mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;
Laima Rimkienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
Ilona Urusovienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė;
Eglė Ziabkinienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ Mokyklos tarybos atstovė,
ugdytinio mama.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Loreta Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Irina Abramova, logopedė;
Komisijos sekretorė – Rasa Pranaitienėraštinės administratorė;
Komisijos nariai:
Viktorija Barusaitėvisuomenės sveiktos priežiūros specialistė;
Laima Rimkienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Dalia Savickienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Viktorija Masienė – logopedė;
Natalja Kiseliovienė – neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja.
INTERNETINĖS SVETAINĖS TVARKYMO DARBO GRUPĖ
Viktė Radavičiūtė, direktorė – pirmininkė;
Rasa Pranaitienė, raštinės administratorė– administratorė.
INTERJERO IR APIPAVIDALINIMO KŪRYBINĖ GRUPĖ
Jolanta Lasauskienė, neformaliojo švietimo (dailės) mokytoja – pirmininkė;
Irina Klimova, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
Oksana Būtienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė;
Irina Rybakova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Olga Safonova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Lina Nagienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.
VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMO KŪRYBINĖ GRUPĖ
Natalija Kiseliovienė, neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja – pirmininkė;
Irina Žukovskaja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
Irina Blažaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Olga Safonova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Ilona Vojušina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Jolanta Baltrukaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Viktorija Barusaitė, visuomenės sveikatos specialistė – narė.
VIDAUS AUDITO KOORDINACINĖ GRUPĖ
Irina Blažaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;
Irina Žukovskaja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
Olga Safonova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė;
PROJEKTINĖS VEIKLOS DARBO GRUPĖ
Laima Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;
Danguolė Milkevičienė,ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė.
PATYRIMINIO UGDYMO (STEAM) DARBO GRUPĖ
Brigita Budreckytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;
Monika Jankauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
Aliciaja Ivanova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Jolanta Lasauskienė, neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja – narė;
Virginina Kvasaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Ilona Urusovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

Atnaujinta: 2021-12-16