Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas Parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" 2019-2021 metų strateginis veiklos planas Parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" 2018 metų veiklos planas Parsisiųsti (2 priedas) Parsisiųsti (3 priedas)

VYKDOMOS PROGRAMOS

Priešmokyklinio ugdymo programa:
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos priedas parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" ikimokyklinio ugdymo programa (2018) parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa "Augu sveikas ir laimingas" parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo programa "Judėkime drauge" parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" neformaliojo vaikų švietimo dailės ugdymo programa "Mažasis kūrėjas" parsisiųsti

Lopšelyje-darželyje „Linelis" nuo 2006 metų vykdoma tarptautinė ankstyvosios prevencijos  „Zipio" programa

                                                                                      

Atnaujinta 2019-01-15