KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS" IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA (2018) 

parsisiųsti

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS" 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti pdf formatu 2_priedas  3_priedas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS" 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
 
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS" 2013-2015 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
  
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS" 2016-2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
 
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS" IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
  

KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,LINELIS" NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA ,,AUGU SVEIKAS IR LAIMINGAS" 

  parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,LINELIS" NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FIZINIO AKTYVUMO OPTIMIZAVIMO PROGRAMA ,,JUDĖKIME DRAUGE"

   parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,LINELIS" NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA ,,MAŽASIS KŪRĖJAS"

  Mažasis kūrėjas_pdf.

                                                                                                               

Atnaujinta 2018-07-20