ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas Parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" 2019-2021 metų strateginis veiklos planas Parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita Parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" 2019 metų veiklos planas 2 priedas 3 priedas

VYKDOMOS PROGRAMOS

Priešmokyklinio ugdymo programa:
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos priedas parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" ikimokyklinio ugdymo programa (2018) parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa "Augu sveikas ir laimingas" parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo programa "Judėkime drauge" parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" neformaliojo vaikų švietimo dailės ugdymo programa "Mažasis kūrėjas" parsisiųsti

Lopšelyje-darželyje „Linelis" nuo 2006 metų vykdoma tarptautinė ankstyvosios prevencijos  „Zipio" programa

VYKDOMI PROJEKTAI     

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" neformaliojo švietimo programų, prevencinių programų ir projektinės veiklos sąrašas Parsisiųsti 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis" sveikos gyvensenos ugdymo projekto aprašas "Sveikam būti – šaunu" (eTwinning projektas "Sport challange") Parsisiųsti

 

Atnaujinta 2019-01-23