Informacija tėvams

Spustelėkite, kad išryškėtų

Užmokesčio už vaikų maitinimo paslaugą 50 proc. lengvata taikoma, kai atitinka bent vienas iš šių žemiau pateiktų punktų:

  1. šeima augina tris ir daugiau vaikų, kai du arba daugiau šeimos vaikų lanko bendrojo ar ikimokyklinio ugdymo įstaigą;
  2. vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir (ar) vaikui nustatytas neįgalumas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
  3. abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių studijų studentai;
  4. yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.
  5. 100% lengvata iki 2022-2023 mokslo metų pabaigos. Užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų.

Norint, kad Jums būtų taikoma lengvata – reikia pateikti prašymą įstaigos direktoriui bei pateikti lengvatą įrodančius dokumentus.

Su vaikų maitinimu susijusią informaciją rasite -> https://www.dlinelis.lt/specialistu-paslaugos/vaiko-maitinimas/

Įstaigoje galiojančios tvarkos susijusių su vaikų ugdymo proceso organizavimu:

Vaikų nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų susirgus ar patyrus traumą vaikui tvarkos aprašas

Mokinių ugdymo dienų lankomumo apskaitos prevencijos tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka

Žaidimų aikštelių tvarkos aprašas

 

Tėvų linija – pagalba telefonu

Tėvų linija – tai konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 8 800 900 12 ir su profesionaliu psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais.

“Tėvų linijoje” dirba Paramos vaikams centro specialistai, kurie pasirengę padėti tėvams suprasti vaikų elgesį, patarti dėl įvairiais amžiaus tarpsniais kylančių bendravimo su vaiku problemų ir rasti geriausią sprendimą. Taip pat padėti nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

Tai prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos “Už saugią Lietuvą” dalis, įgyvendinama kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Atnaujinta 2022-12-30