Misija

Ugdyti aktyvų, dorą, sveiką, kūrybingą, laisvą ir savarankišką vaiką šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje ir tobulėjimą skatinančioje edukacinėje aplinkoje.