Advento vainikai

KAIP VISKAS APLINK NURIMSTA,
KAI SAULĖS ŠYPSENA PRIGĘSTA,
KAI VĖJAS UŽ LANGO GANO VIENIŠĄ SNAIGĘ,
ŠIRDYS PRISIPILDO VILTIES IR ARTĖJANČIŲ ŠVENČIŲ KVAPO…
KIEKVIENAS IR LAUKIAME SAVAIP…
,,IŠSKIRTINIS, KUPINAS RAMYBĖS METŲ PABAIGOS LAIKOTARPIS – ADVENTAS”.

Prasidejo Adventas – ramybės ir susikaupimo metas, paslaptingas ir mistiškas laikas. Laukdami Kalėdų, Lopšelio – darželio ,,Linelis” ugdytiniai kartu su mokytojomis, bei jų padėjėjomis grupėse dalyvavo ,,dirbtuvėlėse”, pynė Advento vainikus ir puošė juos keturiomis žvakėmis, kurios reiškia keturias Advento savaites, likusias iki Šventų Kalėdų.

Advento metu mokytojai ugdytiniams pasakojo apie Advento papročius, tradicijas, klausėsi Kalėdų istorijų, dainų. Mokytojai su ugdytiniais uždegė adventinių vainikų pirmąsias žvakeles ir vieni kitiems palinkėjo tauraus susikaupimo, šilto ir ramaus Kalėdų laukimo meto.

Po šilto ir gražaus bendravimo visi susikaupę su įžiebtomis pirmomis Advento vainiko žvakėmis  nusiteikė prasmingam Kalėdų laukimui, o įžiebtos gerumo ugnelės vaikų širdelėse, mažuosius tikrai nuteikė geriems darbams ir ne tik Advento laikotarpiu.

Šie metai buvo labai sudėtingi, kitokie, su daug išgyvenimų. Teko išmokti ir naujų dalykų, privertė visus labiau susikaupti, rūpintis savimi ir kitais.

 

                                                           Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė I. Blažaitienė