Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190429228
Adresas – Laukininkų g. 10, LT-95140, Klaipėda
Tel. – (8 46) 32 23 17
El. paštas  dlinelis@gmail.com

admin

Salvadoras Dali (1904–1989) – bene žymiausias siurrealizmo atstovas ir vienas geriausiai žinomų menininkų pasaulyje apskritai gimė Ispanijoje, Katalonijoje. „Ištirpęs laikas“ – be abejonės, pats žymiausias kada nors Dali sukurtas paveikslas. Sakoma, kad deformuoti laikrodžiai reiškia laiko ir erdvės reliatyvumą, kad primena mums mūsų pačių mirtingumą arba pabrėžia realybės neracionalumą, sapniškumą. Kaip kartą yra pasakęs Albertas Einšteinas, laikas viso labo egzistuoja "taip, kad viskas vyktų neiškart". Šiaip ar taip, bėda ta, kad kartais jis slenka nepakenčiamai lėtai, o kartais tirpsta tiesiog nepermaldaujamai greitai.

Paroda buvo eksponuojama Kauno lopšelyje – darželyje „Rasytė“, nuo sausio 29 d. Parodos tikslas – atskleisti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių gebėjimų ir kritinio mąstymo ugdymą. Kartu su mamytėmis, du priešmokyklinės grupės „Bitutė“ ugdytiniai (Gustas ir Evanas), pasistengė padaryti netradicinius, siurrealistinius (remiantis S. Dali menu) laikrodžius. Mūsų manymu darbeliai neapsakomai gražūs.
Dėkojame Gusto ir Evano mamytėms už laikrodžių matymą kitaip ir dalyvavimą parodoje.

Paruošė priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Laima Rimkienė

83372682_594854517746055_671528814018297856_n  83883318_594853574412816_6969038076500770816_n 84265476_594853841079456_4318248389566267392_n

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296 (toliau – Priėmimo aprašas) https://svietimas.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/02/priemimo-i-savivaldybes-mokyklas-tvarkos-aprasas.pdf

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AD1-83, nustatyta, kad prašymai mokytis 2020–2021 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti nuo 2020 m.:

  • kovo 2 d. 10 val. į 1 klases;

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę).

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo arba motyvacijos vertinimo į netradicinio ugdymo klases vykdymo pradžios, kadangi, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr. AD1-82, pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2020 m.  gegužės 6—31 d.

Minėtu laikotarpiu prašymų registravimas Sistemoje bus stabdomas.

2020-01-17                                                                                              Savivaldybės administracija

 

silantavimas_info

2020 m. sausio 16 d. l/d „Linelis“ įvyko regioninis sporto renginys „Judrusis uostas“ (I etapas). Renginyje dalyvavo grupių „Žibutė“, „Varpelis“, „Bitutė“, „Saulutė“ ugdytiniai ir mokytojos. Sporto renginyje lavinome vaikų motorinius įgūdžius, siekėme, jog vaikai įgytų kuo įvairesnės judesių patirties, ugdėme vaikų  bendruomeniškumo įgūdžius veikiant kartu, laikantis taisyklių, siekiant rezultato. Vaikai pajuto judėjimo džiaugsmą, patyrė daug smagių emocijų.

Parengė: neformaliojo švietimo mokytoja Natalja Kiseliovienė ir sveikatos kūrybinė grupė

dsc_0593 dsc_0600 dsc_0608 dsc_0639 dsc_0659 dsc_0684

Sausio 13 – osios rytą darželio languose sužibo žvakelės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą ir vienybę. Prisidėjome prie pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Mažieji lopšelio – darželio ,,Linelis“ ugdytiniai ir auklėtojos buvo pakviesti į aktų salę paminėti Laisvės gynėjų dieną. Sugiedojome Lietuvos himną, uždegėme 14 žvakučių žuvusiems tą lemtingą Lietuvai dieną, klausėmes pasakos apie stebuklingą mišką, kurį užgrobė Raudonasis drakonas, apie miško gyventojus, kurie kovojo už stebuklingo miško išlaisvinimą. Savo jausmus ir išgyvenimus mažieji pavaizdavo savo piešiniuose, kūrybiniuose darbeliuose. Dėkojame visiems Lietuvos žmonėms, kovojusiems už Lietuvos laisvę. Laisvė – ateities kartoms neliks pamiršta…

Parengė neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja J. Lasauskienė

img_20200113_080417-1 img_20200113_094744 img_20200113_115437

Informuojame, kad prašymų mokytis 2020–2021 mokslo metais, t. y. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., registraciją planuojama pradėti 2020 m. vasario–kovo mėnesiais.  Konkrečias datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami Savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

 

                                                                                                                                      Švietimo skyrius

2019 m. gruodžio 11 d. du priešmokyklinės grupės vaikai ir logopedė dalyvavo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro bei miesto savivaldybės viešosios bibliotekos organizuojamame projekte „Aš seku, pasek ir tu, sekam pasakas kartu“. Šio projekto tikslas – organizuoti įvairius renginius miesto bibliotekose, kurių metu ikimokyklinio amžiaus sutrikusios kalbinės komunikacijos vaikai supažindinami su knygų įvairove, užsiima saviraiška ir kūryba. Vėsų žiemišką rytą visi rinkosi į Klaipėdos I.Simonaitytės bibliotekos kiemelyje organizuojamą edukaciją "Sušilkim prie Kalėdinės eglutės". Edukacijos metų vaikai susikibę traukinuku, Kalėdinių dainelių ritmu pūškavo aplink išradingai ir originaliai išpuoštas žaliaskares. Džiaugėmės eglutėmis iš plastiko, lentelių, gamtinės medžiagos, metalo ir net gi eglutėmis iš makaronų ir tūkstančio įvairiaspalvių sagų. Rinkome tris labiausiai patikusias ir užpildę balsavimo lapelį, metėme į urną.  Klaipėdos lopšelio – darželio "Linelis" eglutė taip pat eksponuojama I.Simonaitytės bibliotekoje. Bene smagiausia vaikams buvo vaišintis imbieriniais sausainėliais ir grįžus į darželį patirtais įspūdžiais pasidalinti su grupės vaikais.

                                                                                                                                                                                                                                   Parengė: Pagalbos  mokiniui specialistė (vyr. logopedė)
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Simona Birienė

img_20191211_100441 img_20191211_100727 img_20191211_101128 img_20191211_101240 img_20191211_101853 img_20191211_101909

Kaip gera ir smagu, turėti daug draugų. Dažniausiai jie susirenka per gimtadienius. Tuomet jie šneka, dainuoja, deklamuoja eiles, žaidžia, linksminasi ir dovanoja dovanas. Darželio 35-ajam gimtadieniui paminėti ir mes susikvietėme savo išskirtinius, ištikimiausius socialinius partnerius (ugdytinius, mokytojus) iš lopšelių-darželių „Alksniukas“, „Žiburėlis“, „Vyturėlis“, iš „Pajūrio“ progimnazijos. Ten, kur tikri draugai, visada girdisi nuoširdus juokas, teigiamos emocijos užvaldo visus, norisi siausti ilgai. Taip ir mūsų salėje gruodžio 4 dieną žaižaravo vaikystė. Dėkojame visiems, kurie sutiko kartu pasilinksminti darželio gimtadienio proga.

Paruošė priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Laima Rimkienė

nuotr. S. Birienės

1575455339748 1575455340287 1575455341063 1575455364181 1575455364808 1575455390137 1575455390924 1575455391461

Gruodžio 1 dienai lopšelis-darželis „Linelis“ organizavo respublikinį kūrybinių darbų parodą „Lino kelias“, kuris buvo skirtas įstaigos 35-ajam gimtadieniui paminėti. Kokia gi šventė be dovanų, be draugų? Todėl buvo kviečiami dalyvauti Lietuvos ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, jų tėveliai, mokytojai. Šios parodos tikslas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas, pažįstant liną. Siekėme, kad ugdytiniai drąsiai įgyvendintų savo idėjas ir fantazijas savo darbeliuose, daugiau sužinotų apie lino panaudojimą ne tik aprangoje, papuošimuose, žaisluose, bet ir kūrybiniuose darbuose. Smagu, kai šioje parodoje turėjome tiek šaunių draugų: Klaipėdos lopšelių-darželių „Papartėlis“, „Pušaitė“, „Boružėlė“, „Pingvinukas“, „Putinėlis“, „Atžalynas“, „Eglutė“, „Linelis“, Vilniaus lopšelis-darželis „Pušinėlis“, Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“, Mažeikių rajono savivaldybės Sedos darželis.

Dėkojame jiems už aktyvų dalyvavimą, gražias dovanas.

Kaip gera ir smagu,
Turėti tiek draugų…


 Paruošė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laima Rimkienė

img_20191204_1237011img_20191211_112942

 

Lapkričio 28 dieną grupės „Bitutė“ ugdytiniai, priešmokyklinio ugdymo mokytojos bei meninio (muzikos) ugdymo mokytoja vyko į koncertų salę žiūrėti vaidinimo „Katinėlis ir gaidelis“. Ši istorija moko visus nebūti patikliems, nepasiduoti įkalbinėjimams, vertina draugystę ir skatina išradingumą. Visi nuo mažumės gerai žinome šią pasaką, mums sekė mūsų mamos, močiutės. Išradingai šią pasaką mums pateikė koncertų salės kamerinis orkestras, ne tik grieždami savo instrumentais, bet ir persikūnydami į vaidmenis, aktoriai, vaidindami plokštuminėmis lėlėmis. Seną, gerą pasaką pamatėme ir išgirdome nauja forma.


Paruošė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laima Rimkienė

79910696_2497147093716367_1123305969934139392_n 78677629_2497147827049627_540821861005524992_n 78809959_2497147623716314_4835884689963089920_n 74224983_2497147933716283_7941736804837752832_n