KVIETIMAS

Lopšelis-darželis „Linelis" kviečia visus aktyviai dalyvauti Klaipėdos miesto vaikų piešinių ir kūrybinių darbų konkurse „Lėlė". 

Projekto tikslas: Vaikystės grožio ir vaikiškumo principo išsaugojimas, tyrinėjimas, klausymasis, bendravimas ir bendradarbiavimas, susipažįstant su Lėlės istorine raida, jos grožiu. 

Uždaviniai: 

 • Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais kartu plėtojant vaikų emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę, sveikos gyvensenos, muzikinę ir judėjimo patirtis.
 • Ugdyti vaiko kūrybiškumą.
 • Žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, pagarbą tradiciniam ir netradiciniam menui.
 • Skatinti atskleisti save įvairiomis meno priemonėmis: žaidimais, šokiais, dainomis, muzika, teatru, eilėmis ir kitais būdais.
 • Puoselėti etninę ir istorinę kultūrą, susijusią su Lėlės tematika.

Projekto trukmė: 2017 m. balandžio – gegužės mėn.

Projekto dalyviai: Klaipėdos  lopšelio–darželio „Linelis“ visų grupių ugdytiniai ir kiti Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytiniai.

Organizatoriai: Klaipėdos lopšelio–darželio „Linelis“ neformaliojo ugdymo (dailės) pedagogė Rasa Jurgaitienė, kiti lopšelio–darželio pedagogai.

PROGRAMA

 1. Edukacinė pamokėlė tema „Susipažįstame su lėlės, lėlės barbės, lėlės matrioškos istorine raida" (atsakingi asmenys: Neformaliojo ugdymo (dailės) pedagogė Rasa Jurgaitienė ir grupių auklėtojos);
 2. Įvairių lėlių paroda (atsakingi asmenys: Neformaliojo ugdymo (dailės) pedagogė Rasa Jurgaitienė „Gėlytės“ grupės auklėtoja ir kitų  grupių auklėtojos);
 3. Piešinių ir erdvinių darbų paroda „Lėlė“ (atsakingi asmenys:  Neformaliojo ugdymo (dailės) pedagogė Rasa Jurgaitienė ir grupių auklėtojos);
 4. Edukacinė diena: „Lėlė, kaip žmogus“ (atsakingi asmenys:  Neformaliojo ugdymo (dailės) pedagogė Rasa Jurgaitienė, „Varpelio“ grupės auklėtojos ir kiti pedagogai);
 5. Edukacinė išvyka gegužės 11 d. su ikimokyklinio amžiaus „Bitutės“ gr. ir „Žibutės“ gr. ugdytiniais į Veiviržėnų amatų centrą (atsakingi asmenys: „Bitutės“ gr. auklėtojos, „Žibutės“ gr. auklėtojos, Neformaliojo ugdymo (dailės) pedagogė Rasa Jurgaitienė);
 6. Baigiamasis renginys gegužės 29 d. Koncertas ir piešinių – erdvinių darbų „Lėlė“ laureatų paskelbimas, apdovanojimai (atsakingi asmenys: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Akvilija Vilimienė, Neformaliojo ugdymo (dailės) pedagogė Rasa Jurgaitienė, Meninio ugdymo mokytojos, kiti pedagogai).

Parengė: Klaipėdos miesto lopšelio–darželio „Linelis“ Neformaliojo ugdymo (dailės) pedagogė Rasa Jurgaitienė

Piešinių-konkurso-erdvinių-darbų-nuostatai