Patyriminis ugdymas

Tik veikdami vaikai kuria individualų žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi gebėjimus. Patyriminio ugdymo metu ugdytiniai mokosi bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje. Patyriminė veikla stiprina ryšį su supančiu pasauliu.
Įstaigoje pradeda veikti patyrimio ugdymo darbo grupė ir ugdytiniai bei mokytojai įsitraukia į įvairias veiklas.