Skaitovų konkursas lopšelyje-darželyje „Volungėlė“

Lapkričio 22 dieną lopšelis-darželis ,,Volungėlė'' pakvietė visus norinčius dalyvauti Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų skaitovų konkurse ,,Pasakorių varžytuvės". Mūsų įstaigai atstovavo priešmokyklinės ugdymo grupės ,,Bitutė'' ugdytinės Gabrielė Karpičiūtė (6 m.) bei Auksė Simonaitytė (6 m.). Mergaites paruošė priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Laima Rimkienė ir mokytoja Danguolė Milkevičienė. Konkurse taip pat dalyvavo „Varpelių“ grupės ugdytinė Lėja Putytė (4 m.), ją ruošė mokytojos-metodininkės Ilona Urusovienė bei Irutė  Blažaitienė.

Sveikiname konkurse  šauniai, savitai, originaliai save išreiškusias mūsų mažąsias skaitoves. Sulaukėme daug aplodismentų. Visi skaitovų konkurso dalyviai ir jų pedagogai buvo apdovanoti diplomais. Džiugu, jog ištartas žodis, eilėraštis, kalba jungia jau nuo mažų dienų.

Parengė mokytoja metodininkė Ilona Urusovienė

img-06c97560bf15ae9de4362576674b6088-v img-effeb853628d6327f9b3aac3a17eff23-v