TĖVELIŲ ŽINIAI,

Laukiame naujų būsimųjų ugdytinių 2016-2017 mokslo metais ir kviečiame vaiko atstovus (tėvus, globėjus, rūpintojus) pasirašyti mokymo sutartis iki š.m. rugsėjo 5 d.

     Reikalingi dokumentai:

1.  Prašymas įstaigos direktoriui;

2.  Vaiko gimimo liudijimas (kopija);

3.  Deklaruotos gyvenamosios vietos pažyma (kopija);

4.   Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a).

Pastaba. Nuo 2016 m. sausio mėn. naujai priimami vaikai turi būti paskiepyti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito.

5.   Kiti dokumentai, suteikiantys teisę į atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatas.

Daugiau informacijos (tvarkos aprašai, teisės aktai ir kt.) čia.

Administracija

Tel.: 8 46 322 317 , Mob.: 8 618 311 75