Kaziuko ir jo draugų linksmybės turguje

 Kas nėra pajutęs Kaziuko mugės šurmulio? Tuomet jie lankėsi lopšelio-darželio „Linelis“ didžiojoje salėje kovo 3 dieną, kur skambėjo dainos, garsiai trepsėjo kojos, buvo šokami liaudies šokiai, rateliai, žaidžiami žaidimai. Su visais kartu dalyvavo Kaziukas, bobutė ir kvieslys.  Aiškinomės kokiomis prekėmis prekiaujama mugėje, iš ko jos padarytos, kas jas gamina. Šventės pabaigą vainikavo Kaziuko turgus, kur prekėmis rūpinosi vaikai, tėveliai, mokytojai. Ačiū visiems dalyvavusiems…

               KAS PIRKO, KAS PARDAVĖ, O KAS UŽ DYKĄ GAVO…