Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2022 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ Viktės Joneikienės 2022 metų veiklos ataskaita Peržiūrėti

Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki sausio 30 d. darbo tarybos pirmininkei
(el. paštu  zukovskij@yandex.com)