Metodinė priemonė „Mes keliaujame po Lietuvą“

Norime pristatyti mokomąją priemonę „Mes keliaujame po Lietuvą“. Ji parengta naudojant 2022 metais Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ inicijuoto respublikinio projekto „Mes keliaujame po Lietuvą“ dalyvių ir organizatorių sukauptą dvasinės ir materialinės kultūros paveldą demonstruojančią vaizdinę medžiagą.

Projekto paskirtis – sudaryti galimybę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams dalintis gerąja darbo patirtimi, kūrybiškomis idėjomis, skirtomis vaikų pilietiškumo ugdymui, tautinio identiteto stiprinimui, gimtojo krašto kultūros ir paveldo pažinimui.

Kaip bendradarbiavimo su Lietuvos pedagogais rezultatą lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogės Virginija Kvasaitė, Oksana Būtienė ir Brigita Budreckytė, sukūrė ir pristatė metodinę priemonę „Mes keliaujame po Lietuvą“.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos pedagogams, aktyviai dalyvavusiems projekte „Mes keliaujame po Lietuvą“ ir pasidalinusiems nuotraukomis, kurios papildė šios metodinės priemonė.

Kortelė Mes keliaujame po Lietuvą

Peržiūrėti metodinę priemonę